Vragen

Meer vragen zijn steeds welkom bij onze adviseur.

Dienstverlening naar boven

Wat kan de TAD Zuivel voor mij doen?

Dit kan u nalezen bij dienstverlening.

Hoe kan de TAD Zuivel mij helpen bij productinnovatie?

Wij kunnen u bij vragen of problemen tijdens uw productinnovatie bijstaan indien we zelf reeds ervaring hebben met het product.
We kunnen ook zelf actief helpen via proefwerk in onze pilootfabriek.

Wat kan het netwerk FoodGate waartoe de TAD Zuivel behoort mij bieden?

Dit kan u terugvinden op de FoodGate website.

Productinnovatie naar boven

Hoe kan de TAD Zuivel mij helpen bij productinnovatie?

Wij kunnen u bij vragen of problemen tijdens uw productinnovatie bijstaan indien we zelf reeds ervaring hebben met het product.
We kunnen ook zelf actief helpen via proefwerk in onze pilootfabriek. Ideeën voor innovatie kan u opdoen in onze 5de nieuwsbrief.

Hoe kan ik berekenen of mijn suikerarm ijs wel degelijk voldoet aan de Europese voorwaarden?

De voorwaarde is dat een suikerarm ijs max. 5 g suiker per 100 g ijs mag bevatten. Een schatting van het suikergehalte, maar ook van het vriespunt kan u doen met behulp van een Excel file die door het ILVO werd ontwikkeld en die u gratis per mail kan krijgen van onze adviseur.

Waar kan ik meer info vinden over probiotica?

Meer info over probiotica kan u vinden in ons artikel omtrent probiotica. Let op: voor deze producten zijn er extra etiketteringseisen (PDF).

Hoe kan ik aantonen dat mijn yoghurt probiotisch is?

U dient hiervoor door een labo een telling te laten uitvoeren van het aantal probiotische bacteriën op het einde van de houdbaarheidsdatum. 
Informatie omtrent probiotica kan u vinden in de derde nieuwsbrief en in een artikel omtrent pro- en prebiotica dat door de TAD Zuivel werd gepubliceerd in Landbouw & Techniek. Probiotisch is een gezondheidsclaim, dit brengt extra etiketteringseisen met zich mee.

Materiaal en ingrediënten naar boven

Waar moet ik voor opletten bij de aankoop van tweedehands materiaal voor de thuisverwerking?

Enkele voorvallen met oplossingen uit het leven gegrepen, kan u terugvinden in de 2de uitgave van de nieuwsbrief van de TAD Zuivel.

Waar kan ik een leverancier vinden van stremsel, zuursel, ijsmixen, enz?

Enkele leveranciers van ingrediënten, alsook van materiaal voor kleine zuivelproducenten (PDF).

Waar kan ik een leverancier vinden van een pasteurisatieketel, enz?

Enkele leveranciers van materiaal, alsook van ingrediënten voor kleine zuivelproducenten (PDF).

Vragen omtrent "Testen voor de opsporing van antibiotica op de hoeve"

Deze vragen kan u steeds stellen op een demosessie antibioticatesten of aan onze adviseur. Verschillende antwoorden kan u ook terugvinden in ons artikel omtrent antibioticatesten.

Etikettering & verpakking naar boven

Wat dien ik op het etiket van mijn producten te zetten?

De algemene etiketteringsregels kan u terugvinden op de website van het FAVV (PDF), alsook in een presentatie die op het ILVO werd gegeven door het PCE O-Vl (PDF) op 28 juni 2007. Enkele veelgestelde vragen en hun antwoorden kan u vinden in ons artikel. Specifieke vragen stelt u best aan uw provinciale PCE. Voor claims of beweringen (zoals "light", "mager", "probiotisch", "zoutarm", enz.) zijn er ook extra eisen die u kan terugvinden in de wetgeving bij onze links.

Ben ik verplicht een voedingswaardetabel op mijn product te etiketteren?

Dit is enkel verplicht indien u een claim of bewering over uw product, zoals "light", "suikerarm" (voor diabetici), "bevat meer omega-3 vetzuren", enz doet.
Magere yoghurt, magere platte kaas en magere melk zijn hiervan vrijgesteld TENZIJ "mager" in de kijker wordt geplaatst door bijvoorbeeld een vette afdruk of een figuur van een slanke dame. Meer informatie kan u vinden in de wetgeving bij onze links. Voorbeeldetiketten voor magere yoghurt en magere platte kaas kan u vinden in onze 5de nieuwsbrief.

Hoe dien ik mijn suikerarm ijs (voor diabetici) te etiketteren?

Hieromtrent kan u een publicatie aanvragen bij onze adviseur.

Is mijn verpakkingsmiddel geschikt voor mijn product?

Uw leverancier van verpakkingsmateriaal is wettelijk verplicht een verklaring van overeenstemming af te geven bij uw verpakkingsmateriaal.
Indien u bijvoorbeeld pudding warm afvult (vb. bij 60°C) in uw verpakking, dient op deze verklaring van overeenstemming te staan gespecifieerd dat de verpakking hiervoor is geschikt.
Idem dient bij yoghurt, platte kaas en karnemelk te staan vermeld dat de verpakking geschikt is voor de afvulling van zure producten.
Meer informatie kan u ook vinden in ons artikel ivm verpakking.

Hoe kan ik aantonen dat mijn yoghurt probiotisch is?

U dient hiervoor door een labo een telling te laten uitvoeren van het aantal probiotische bacteriën op het einde van de houdbaarheidsdatum. 
Informatie omtrent probiotica kan u vinden in de derde nieuwsbrief en in een artikel omtrent pro- en prebiotica dat door de TAD Zuivel werd gepubliceerd in Landbouw & Techniek. Informatie omtrent de etikettering van probiotische producten vindt u in de wetgeving over gezondheidsclaims bij onze links.

Autocontrole & wetgeving naar boven

Ik wil met hoeveproductie starten met wat moet ik allemaal rekening houden?

Een startersgids kan u aanvragen bij het Steunpunt Hoeveproducten. Zij kunnen u ook helpen met alle wettelijke bekommernissen. De TAD Zuivel kan u technologisch advies geven, bijvoorbeeld bij de bouw en inrichting van het lokaal, de aankoop van toestellen, enz.

Waar kan ik een cursus autocontrole volgen?

Het Steunpunt Hoeveproducten organiseert regelmatig opleidingen voor hoevezuivelproducenten. Een opleiding over autocontrole is verplicht voor alle verantwoordelijken van een levensmiddelenbedrijf. Alle medewerkers moeten ook een hygiëneopleiding hebben gevolgd. Dergelijke cursus mag u voorlopig zelf geven.

Waar kan ik antwoorden vinden op veelgestelde vragen?

Deze kan u terugvinden in het artikel "Autocontrole, hoe begin ik eraan"Op de website van het Steunpunt Hoeveproducten zijn ook veelgestelde vragen te vinden en op de website van het Voedselagentschap zelf staan veel zaken. Om gemakkelijk op de juiste pagina te geraken kan u gebruikmaken van onze links.

Zijn de versoepelingen op de autocontrole voor mijn bedrijf van toepassing?

Dit kan u nalezen in de eerste editie van onze nieuwsbrief of op de website van het FAVV. Vergeet niet uw non-conformiteiten bij te houden! Hoe u dit kan doen, kan u lezen in de derde editie van de TAD Zuivel nieuwsbrief. Een tabel om non-conformiteiten bij te houden vindt u in het stappenplan autocontrole van het Steunpunt Hoeveproducten (PDF).

Welke voordelen heeft de Sectorgids Hoevezuivel?

Een uitgebreidere versie van de tekst verschenen in Boer & Tuinder van 15 sept 06 en het Drietandmagazine van 13 okt 06 (PDF). Ook in de 3de nieuwsbrief kan u antwoorden vinden op veelgestelde vragen.

Hoe moet ik analyseresultaten interpreteren en wat moet ik doen bij afwijkende analyseresultaten?

Afwijkende analyseresultaten zijn non-conformiteiten. U moet hierop bijgevolg reageren en corrigerende maatregelen treffen. Deze dienen dan in het non-conformiteitenregister te worden geregistreerd. Bij de overschrijding van een voedselveiligheidsparameter (vb. aanwezigheid van Salmonella) moet u ook uw PCE van het FAVV verwittigen. Meer informatie kan u vinden in de handleiding "Oorzaken, preventieve en corrigerende maatregelen bij afwijkende analyseresultaten" (PDF). Per bacterie vindt u er de wettelijke reglementering, mogelijke oorzaken, preventieve en corrigerende maatregelen. U kan ons ook steeds contacteren.

Moet ik mijn water laten analyseren?

Dit kan u afleiden uit een nota van het FAVV (PDF). Er zijn versoepelingen voor leidingwater.

Ik verwerk melk van een familielid, dien ik van elke hoeveelheid melk die ik uit de tank haal een staal naar MCC op te sturen ter analyse in het kader van de officiële kwaliteitsbepaling van de rauwe melk?

Dit kan u nalezen in een nota van het FAVV (PDF), alsook werd een korte tekst hieromtrent in de 3e nieuwsbrief gepubliceerd.

Wat zijn veel voorkomende opmerkingen bij een controle van de thuisverwerking?

Een opsomming met veel voorkomende tekortkomingen van het verwerkingslokaal en administratie aangaande thuisverwerking, vindt u eveneens in de 2de uitgave van de nieuwsbrief van de TAD Zuivel.

© ILVO 2006-2011 - Mail vragen en opmerkingen over de website naar: webmaster@ilvo.vlaanderen.be
Deze website werd door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie op deze website. De gebruiker van deze website ziet af van elke klacht tegen het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie.
Website Foodgate   Website Vlaamse Overheid