Interessante links

Autocontrole, traceerbaarheid en meldingsplicht naar boven

Controle op de autocontrole naar boven 

Hygiënewetgeving naar boven

Hygiëne naar boven

Etikettering naar boven

Verpakking naar boven

Voedings- en gezondheidsclaims naar boven

Websites met interessante voedingsinfo naar boven

Kwaliteit van de rauwe melk naar boven

Dierengezondheid naar boven

Adviseerdiensten naar boven

Websites met interessante landbouwinfo naar boven

Promotie van hoeveproducten naar boven

Andere naar boven

© ILVO 2006-2011 - Mail vragen en opmerkingen over de website naar: webmaster@ilvo.vlaanderen.be
Deze website werd door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie op deze website. De gebruiker van deze website ziet af van elke klacht tegen het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie.
Website Foodgate   Website Vlaamse Overheid