Toegankelijkheidsverklaring

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken.

  • De broodkruimelnavigatie bovenaan elke pagina toont u de plaats van de pagina in de structuur van de website. 
  • Alle afbeeldingen bevatten een alternatieve tekstbeschrijving.
  • Linkteksten zijn betekenisvol, het klikgebied is groot genoeg, links zijn onderlijnd en in een andere kleur aangeduid.
  • Externe links openen in een nieuw venster, interne links niet.
  • Downloadbare documenten openen in een nieuw venster.
  • De website is opgebouwd met CSS en bevat geen klassieke frames of complexe tabellen.
  • Formulieren zijn toegankelijk gemaakt.
  • Kleurcontrast is voldoende en inhoud is begrijpelijk voor wie geen kleuren kan onderscheiden.
  • De website is bruikbaar zonder muis.
  • Waar mogelijk zijn de PDF-documenten zo goed mogelijk toegankelijk gemaakt. De tekst is leesbaar in de correcte volgorde. Sommige documenten kunnen of mogen we echter niet aanpassen. Indien u specifieke problemen heeft met een bepaald PDF-document zullen we proberen u de inhoud op een alternatieve manier te bezorgen.

Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. Contacteer ons via e-mail katleen.coudijzer@ilvo.vlaanderen.be of via het telefoonnummer 09 272 30 19.

Wij nodigen u ook uit om ons op de hoogte te brengen van informatie, vragen, problemen of tips die de toegankelijkheid van deze website kunnen verbeteren.

Deze website verdient het AnySurfer-label.

AnySurfer is Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Het werd toegekend aan de ILVO-website in oktober 2010.

Dit betekent dat deze site gescreend is door AnySurfer en volledig voldoet aan de normen van toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Dit gebeurde in het kader van de beslissing van de Vlaamse regering van 11-06-2004 "Alle websites van de Vlaamse overheid toegankelijk voor iedereen".

Meer info:

© ILVO 2006-2011 - Mail vragen en opmerkingen over de website naar: webmaster@ilvo.vlaanderen.be
Deze website werd door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie op deze website. De gebruiker van deze website ziet af van elke klacht tegen het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie.
Website Foodgate   Website Vlaamse Overheid