Dienstverlening

De technologische adviseerdienst richt zich vooral naar de begeleiding van KMO's uit de zuivelsector, hoevezuivelproducenten en melkveebedrijven bij vragen over de volgende onderwerpen:

De verschillende types van adviezen die de TAD Zuivel u kan aanbieden zijn:

Productinnovatie naar boven

De TAD Zuivel kan korte adviezen leveren zoals de optimalisatie van een recept, bijvoorbeeld het schiften van chocomelk.

De TAD Zuivel en haar experten kunnen u ook bijstaan bij de ontwikkeling van een nieuw product.

Enkele voorbeelden zijn:

  • de ontwikkeling van een Indische (niet-gerijpte) kaas voor een kleine kaasmakerij
  • de ontwikkeling van een probiotische geitenyoghurt
  • de ontwikkeling van een drinkyoghurt
  • de ontwikkeling van een glazuur voor de bakkerijsector

Assistentie bij de zuivelproductie naar boven

Kleine zuivelproducenten kunnen individueel advies en begeleiding vragen bij technologische en hygiënische problemen in de zuivelproductie. Dit kan over diverse onderwerpen gaan: de pasteurisatie, de verzuring van room of melk bij boter-, kaas- of yoghurtbereiding, fermentatieculturen, weiafscheiding bij yoghurt, de verbetering van het mondgevoel van yoghurt, stabiliteitsvragen, te droge of te vochtige kaas of loslatende kaaskorst, hoe nieuwe pekel aan te maken, temperatuurscontrole, vragen over coliformen, stafylokokken, ziekteverwekkers, vragen over additieven, enz.. Al uw vragen zijn steeds welkom.

Er kan ook worden geholpen bij de ontwikkeling van een nieuw product of bij de uitbreiding van het productassortiment door diversificatie. Artikels over ijsbereiding en paterskaas kan u vinden bij onze publicaties.

Op verzoek en mits een beperkte financiële bijdrage kunnen enkele experten van de TAD Zuivel, zoals Willy De Ville, op uw bedrijf langskomen voor advies. Verschillende zuivelproducenten met verbouwingsplannen zijn al tevreden klanten.

Zuivelproducenten kunnen als aanvulling op het advies analyses en proefwerk op het ILVO laten uitvoeren. Zo werden er analyses uitgevoerd op afwijkende room naar aanleiding van een probleem met tweedehands aangekocht materiaal.

Begeleiding bij melkkwaliteitsproblemen naar boven

Aan iedere melkproducent die denkt problemen te hebben met de melkkwaliteitszorg wordt er advies verleend over de bacteriologische, chemische en sensorische kwaliteit van de melk.

Een sprekend voorbeeld is de opsporing van antibioticaresiduen in melk. Demosessies antibioticatesten die de producenten leren ‘zelf’ deze testen uit te voeren en te interpreteren werden georganiseerd.

Daarenboven kunnen melkveehouders, als aanvulling op het advies, analyses op het ILVO laten uitvoeren. De Eenheid Technologie en Voeding: Productkwaliteit en Voedselveiligheid van het ILVO beschikt namelijk over verschillende laboratoria waar allerlei microbiologische, fysisch-chemische en andere analyses worden uitgevoerd. Een voorstelling van de laboratoria te Melle vindt u in nieuwsbrief 7 van de TAD.

Bijzondere begeleiding van melkveebedrijven met paratbc naar boven

De adviseerdienst werkt voor het derde onderwerp, de behandeling van de problemen bij de besmetting van een hoeve met Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis samen met Dierengezondheidszorg Vlaanderen.

© ILVO 2006-2011 - Mail vragen en opmerkingen over de website naar: webmaster@ilvo.vlaanderen.be
Deze website werd door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie op deze website. De gebruiker van deze website ziet af van elke klacht tegen het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie.
Website Foodgate   Website Vlaamse Overheid