Context - Introductie van sojateelt in Vlaanderen

Context

Vlaanderen heeft door zijn intensieve veehouderij een grote vraag naar eiwitrijke voedergewassen. Door het gebrek aan eigen geteelde eiwitrijke gewassen is Vlaanderen sterk afhankelijk van de import van soja uit voornamelijk Zuid-Amerika. In België gaat het om zo’n 800.000 ton. Het Actieplan Alternatieve Eiwitbronnen (pdf) streeft naar een lagere import van 600.000 ton tegen 2015.

De grote vraag naar eiwitrijke gewassen zorgt voor fikse prijsstijgingen en marktspeculatie. De prijs voor soja stijgt al jaren en piekte eind 2012 al boven de 500 euro per ton. Bovendien roept de import van soja maatschappelijk en ecologische vragen op. Er wordt aan grootschalige ontbossing gedaan om aan de stijgende vraag naar soja te kunnen voldoen. Ontbossing zorgt voor een verlies van de biodiversiteit, erosieproblemen, klimaatverandering en ook sociale problemen voor de bevolking, waardoor steeds groter verzet tegen deze praktijken ontstaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er alsmaar meer vraag is naar lokaal geproduceerde verantwoorde grondstoffen. De consument hecht steeds meer belang aan het sluiten van de kringlopen. Daarbij wil de Europese consument steeds vaker GGO-vrije soja, die amper geteeld wordt in soja-exportlanden. De teelt van soja in Vlaanderen kan aan deze noden voldoen.

Door de afhankelijkheid van ingevoerde eiwitrijke voedergewassen zijn reeds diverse initiatieven opgestart. Uit onderzoek is gebleken dat lokale voedergewassen niet kunnen tippen aan de voedingswaarde van soja. Daarom zijn in verschillende West-Europese landen proeven opgezet om soja te telen in onze gematigde streken. De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend en uitnodigend: geen ziektedruk, behoorlijke eiwit- en vetproductie en een aanvaardbare afrijping. Mits voldoende kweekkracht, met specifieke selectie voor NW-Europa, vergroot de kans dat binnen enkele jaren misschien wel eigen soja kan worden geteeld met financieel interessante opbrengsten.