2019-2023 - Introductie van sojateelt in Vlaanderen

2019 - 2023

Het nieuwe project bestaat uit 5 werkpakketten:

  1. WP1. Proefveldwerking om eiwitopbrengst te verhogen
  2. WP2. Leren op praktijkpercelen om eiwitopbrengst te verhogen
  3. WP3. Waardeketencreatie voor Vlaamse soja in dierlijke voeding
  4. WP4. Participatie en kennisverspreiding
  5. WP5. Projectmanagement