Introductie van sojateelt in Vlaanderen > NL > Home

Project partners

ILVO

inagro - onderzoek & advies in land- & tuinbouw

KULeuven

Co-financiering

Boerenbond - trouw aan land- en tuinbouw

BEMEF - APFACA

Alpro

Colruyt group

Agrifirm

AVEVE zaden

Home

Gedurende 2012-2013 zijn er in Vlaanderen reeds verschillende veldproeven met soja aangelegd. Ook in andere Noordwest-Europese landen zijn een aantal pilootprojecten gestart. Op 1 november 2013 is het IWT-project ‘Introductie van sojateelt in Vlaanderen’ van start gegaan met als projectpartners het ILVO, KU Leuven en Inagro. Het project bestaat uit een vierjarig onderzoek dat moet uitwijzen of sojateelt in Vlaanderen rendabel is. Om met een beperkt risico een rendabele sojateelt te starten moeten de knelpunten aangepakt worden en de landbouwers voldoende geïnformeerd zijn. Het overdragen van de opgedane kennis is dus van cruciaal belang!

Deze kennis willen wij in de eerste plaats communiceren via deze website. Verder zal er een teelthandleiding gepubliceerd worden, alsook demoproeven en studiedagen staan op het programma. Gedurende het project zullen resultaten, nieuwsbrieven en foto’s hier te vinden zijn.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Teeltfiche soja (pdf)  -  Teeltgids soja (pdf) - Rendabiliteit van sojateelt in Vlaanderen (pdf)

Persbericht Colruyt Group - woensdag 17 oktober 2018
Colruyt Group pioniert samen met partners met biologische sojateelt in België

Persbericht Aveve - vrijdag 19 oktober 2018
Beloftevolle toekomst van soja voor humane consumptie in België

© .