Voederbieten

Voederbieten hebben een hoge productiecapaciteit en zijn een smakelijk ruwvoeder van hoge kwaliteit. Voederbieten zijn tevens het goedkoopste ruwvoeder in VEM per hectare en geven een betere mineralenbenutting op het melkveebedrijf. Door de hoge energie-inhoud zijn zij uitermate geschikt voor hoog productief melkvee. Bij een rantsoen met voederbieten kan men de hoeveelheid krachtvoeder beperken.

Momenteel zijn er voldoende mogelijkheden om de arbeidsbehoefte in het voorjaar, bij de oogst en bij de vervoedering aanzienlijk te verminderen. Door het inschakelen van voederbieten in de vruchtwisseling kan men de maïsmonocultuur doorbreken. Ondanks deze eigenschappen liep het areaal voederbieten na 2000 sterk terug. Eén van de oorzaken was het vaker optreden van de ziekte Rhizoctonia solani. In 2008 en 2009 nam het areaal voederbieten in Vlaanderen terug toe omwille van de onzekerheid omtrent de beschikbaarheid van suikerbietpulp en omdat er op de Belgische rassencatalogus een ras is opgenomen met goede Rhizoctonia-tolerantie. Sedert 2015 is het areaal aanzienlijk gestegen omdat voederbieten zeer goed passen als derde teelt op het veebedrijf in het kader van het nieuwe GLB.

Rassenoverzicht

©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.