Belangrijkste kenmerken van voederbietrassen, opgenomen op de Belgische rassencatalogus 1 2019

Printversie tabel Voederbiet 2019

Groep 1: voederbieten met een gemiddeld tot hoog gehalte aan droge stof

Rassen Jaar van
opname

Kleur
boven-
gronds
Ploïdie
2
Meeldauw
resistentie
(1-9)3
Cercospora
resistentie
(1-9)3
Roest
resistentie
(1-9)3
%DS
biet
DS-
opbrengst
bieten
(ton/ha)
Verse
opbrengst
bieten
(ton/ha)
Tarra (op verse stof) Tarra
(op droge stof)
Aandeel
vertakte
bieten
Schieter
resistentie
Rhizoctonia
tolerantie
COLOSSE 2002 rood D 6,6 5,5 7,8 15,4 19 124 gemiddeld gemiddeld hoog gemiddeld laag
RIALTO 2008 rood T 6,0 6,8 7,3 15,8 19 118 gemiddeld gemiddeld gemiddeld
tot hoog
goed gemiddeld
tot hoog
BOLERO 1990 geel T 6,5 6,2 7,8 17,3 18 105 laag gemiddeld laag goed gemiddeld
RIBONDO 2002 oranje D 6,4 6,2 7,7 18,0 18 102 gemiddeld gemiddeld gemiddeld
tot hoog
goed gemiddeld

Groep 2: voederbieten met een hoog tot zeer hoog gehalte aan droge stof

Rassen Jaar van
opname4

Kleur
boven-
gronds
Ploïdie
2
Meeldauw
resistentie
(1-9)3
Cercospora
resistentie
(1-9)3
Roest
resistentie
(1-9)3
%DS
biet
DS-
opbrengst
bieten
(ton/ha)
Verse
opbrengst
bieten
(ton/ha)
Tarra (op verse stof) Tarra
(op droge stof)
Aandeel
vertakte
bieten
Schieter
resistentie
Rhizoctonia
tolerantie
GODIVA KWS 2016 wit D 8,1 6,2 6,8 23,1 23 99 gemiddeld
tot hoog
gemiddeld hoog goed gemiddeld
LAURENA KWS 2019 wit D 8,0 7,3 7,9 21,9 22 103 gemiddelde gemiddeld hoog goed gemiddeld tot hoog

1 Overname van de volledige tabel uit de Belgische aanbevelende rassenlijst mits bronvermelding is toegestaan, namaak is verboden
2 D: diploïd, T: triploïd
3 Hoe hoger het cijfer, hoe beter

4 Nieuwe rassen 2019

©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.