Doel van de rassenproeven voor toelating tot de nationale rassencatalogus

België is in het kader van internationale overeenkomsten verplicht nieuw aangeboden rassen van landbouwgewassen volgens Europese richtlijnen te onderzoeken op hun nieuwigheid (zogenaamd onderzoek naar Onderscheidbaarheid, Homogeniteit en Bestendigheid of OHB-onderzoek) en hun Cultuur- en Gebruikswaarde (CGW-onderzoek). Dit geldt voor alle EU- landen.

Elk nieuw ras opgenomen in de Belgische Nationale Rassencatalogus voldoet aan drie voorwaarden:

  • een voldoende cultuur- en gebruikswaarde (CGW- waarde);
  • beantwoorden aan de criteria voor onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid (OHB-onderzoek);
  • goedgekeurde benaming.

Nationale toelating betekent dat vanaf dat ogenblik het ras mag vermeerderd (zaadproductie) en in de handel gebracht worden. Wanneer het ras toegelaten is in één land van de Europese Unie wordt het na enkele maanden ingeschreven op de Europese Rassenlijst.

De beslissing om een ras al of niet toe te laten gebeurt voor de meeste gewassen op basis van een proevencyclus van twee tot drie jaar met zes tot zeven proeven per jaar. Enkel voor doorlevende grassoorten neemt de proevencyclus vier jaar in beslag met vier proeven per jaar.

Toelating van een ras tot de Nationale Rassencatalogus sluit de eerste fase af die leidt van het creëren van een nieuw ras door de kweker tot het opnemen op de rassencatalogus; wat commercialisatie toelaat. Alleen rassen die een verbetering betekenen t.o.v. het bestaande gamma, worden ingeschreven op de rassenlijst. Een ras wordt ingeschreven op de Belgische rassencatalogus voor een periode van 10 jaar. Verlenging van 5 jaar kan bekomen worden mits bewezen wordt dat het ras een zekere verspreiding kent in België en voor het geheel of één van zijn landbouwkundige kenmerken nog steeds waardevol is voor de landbouw.

©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.