Kuilmaïs

Kuilmaïs is na grasland de tweede belangrijkste component in de voedersamenstelling op veel veebedrijven. Het areaal kuilmaïs is gestegen van 20.000 ha in 1970 tot ongeveer 179.555 ha in 2018. Maïs is een productief en energierijk gewas; bovendien is deze goed te bewaren in een kuil. De rassen zijn geëvolueerd van massaproducten in de periode 1970 - 1980 tot meer kwalitatieve rassen in de jaren ‘90. In het huidige assortiment ligt de klemtoon naast opbrengst vooral op oogstzekerheid (voldoende drogestofgehalte, legervastheid) en kwaliteit ((celwand)verteerbaarheid, zetmeel).

Rassenoverzicht

©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.