Rassenoverzicht 2019

Belangrijkste kenmerken van kuilmaïsrassen op de Belgische beschrijvende rassenlijst 20191

Printversie tabel kuilmaïs 2019

Benaming Jaar van
opname
2
Vroegrijpheid
(%DS van
volledige
plant)
Jeugdgroei
(1-9)2
Lengte
van de
plant 3
Hoogte
van de
kolfaan-
zetting4
Totale DS-
opbrengst3
Verteer-
baarheid3
VOS-
opbrengst3
Zetmeel
(%)
Legervastheid
(1-9)2
Stengelrot
(1-9)2
Zeer vroege rassen / aanbevolen rassen
LG30209 2015 38,2 8,2 97 92 98 103 101 38,5 8,5 *
KWS Colonnada 2018 (N) 38,1 7,5 98 102 100 101 102 39,0 * *
LG31211 2017 37,6 8,5 99 92 99 101 100 36,9 7,0 9,0
ES Heracles 2012 37,5 7,1 106 103 99 98 97 35,9 7,5 8,5
Keops 2017 37,5 7,6 104 105 102 100 103 36,7 8,0 *
Kompetens 2015 37,1 7,0 93 87 99 101 100 38,6 8,0 9,0
KWS Arthurio 2019 (N) 36,8 8,3 102 103 100 99 98 36,7 8,0 *
LG31218 2016 36,8 8,3 99 91 97 101 99 36,6 8,0 8,5
ES Kira 2012 36,8 7,4 103 105 98 98 96 35,5 7,5 8,0
Zeer vroege rassen / opname na 2 jaar4
Papageno 2019 37,3 7,9 99 104 102 101 102 37,7 8,0 *
Zeer vroege rassen / niet aanbevolen rassen
LG30211 2012 (T) 37,1 8,2 93 98 94 101 95 36,5 7,5 8,0
Vroege rassen / aanbevolen rassen
LG31213 2018 (N) 36,7 8,1 98 93 100 101 101 35,0 7,5 *
Kubitus 2016 36,6 7,5 97 94 99 99 99 36,9 8,0 *
SY Feeditop 2015 36,6 7,9 98 94 98 100 98 36,8 7,5 8,5
Maxilio 2018 36,5 7,6 100 99 99 100 99 37,4 * *
Kordalis 2017 36,3 8,0 100 103 102 101 102 35,7 9,0 *
Kaprilias 2018 36,3 7,9 102 104 101 100 100 35,8 * *
LG30233 2013 36,1 8,0 98 99 100 99 98 35,9 8,5 8,0
Cathy 2013 36,1 8,1 98 97 100 99 99 35,2 8,5 8,5
Havelio KWS 2017 36,0 7,7 99 100 102 101 102 37,0 8,0 8,0
Agro fides 2017 35,9 7,2 101 103 101 100 101 36,8 8,0 *
Benedictio KWS 2017 35,8 7,2 104 110 102 100 102 35,2 9,0 *
LG31237 2018 (N) 35,7 7,7 105 102 100 101 101 35,4 7,5 *
Vitores 2012 35,7 8,1 101 101 98 98 97 35,7 7,5 8,0
LG30217 2014 35,4 8,1 109 111 100 98 98 34,7 7,0 8,5
LG30222 2011 35,4 8,0 95 91 102 100 102 36,2 8,5 8,0
LG30218 2010 35,3 8,0 93 94 98 102 99 37,2 9,0 8,0
LG31233 2018 35,3 8,2 98 98 100 100 101 33,6 * *
Juvento 2015 35,2 8,2 98 100 100 101 101 35,6 8,5 *
Emily 2013 (T) 35,2 7,7 100 98 99 99 98 32,5 8,5 8,5
Ronaldinio 2007 35,1 8,2 98 97 99 99 98 35,7 7,5 8,0
NK Cooler 2010 34,9 7,9 102 105 100 98 99 34,6 8,5 8,5
Messago 2012 34,9 8,3 93 96 97 101 98 35,5 7,0 8,5
Vroege rassen / opname na 2 jaar4
KWS Saltare 2019 35,2 7,9 101 106 103 100 102 34,6 8,5 *
Caroleen 2019 35,0 8,1 107 106 101 100 101 34,4 8,0 0,0
Vroege rassen / niet aanbevolen rassen
Nitro 2012 35,6 7,9 93 91 95 101 96 36,8 7,5 8,0
NK Gitago 2009 35,3 7,6 99 99 96 100 96 37,1 8,5 7,5
Half vroege rassen / aanbevolen rassen
Officer 2019 (N) 34,7 7,9 100 101 101 99 100 36,3 7,5 *
LG30233 2011 34,6 8,0 95 95 102 100 102 35,3 9,0 8,0
KWS Iconico 2019 (N) 34,4 8,2 102 107 100 100 100 35,9 8,5 *
LG30248 2015 34,4 8,1 97 96 104 101 105 32,4 7,5 *
LG31235 2018 34,3 7,9 97 91 101 102 102 34,0 * *
Severeen 2019 (N) 34,2 7,4 105 106 101 100 101 34,3 8,0 *
LG31255 2018 34,1 7,1 109 108 103 99 102 32,9 * *
SY Madras 2015 33,7 8,4 98 100 101 100 101 32,8 7,5 *
Dirigent 2019 (N) 33,7 8,3 103 96 100 100 100 35,3 8,0 *
Kalideas 2017 33,2 7,8 99 99 102 100 103 34,4 9,0 *
Charleen 2017 33,2 7,5 105 113 105 97 102 31,6 8,0 *
ES Metronom 2016 33,2 6,9 107 109 103 97 100 33,3 8,5 *
Half vroege rassen / niet aanbevolen rassen
Torres 2009 34,2 7,8 99 95 97 101 97 37,3 7,0 8,0
SY Cooky 2011 34,0 7,3 95 98 99 100 99 35,8 8,5 8,0
Half late rassen / aanbevolen rassen
SY Energetic 2018 (N) 32,6 8,3 103 105 101 100 102 32,1 7,0 *
SY Gordius 2019 (N) 32,4 8,1 103 111 101 100 101 32,1 7,0 *
SY Fanatic 2015 32,0 7,9 100 103 100 101 101 32,7 8,0 *
Gemiddelde5 - 35,4 7,8 - - - - - 35,5 8,0 8,2
100 - - - - 271 cm 105 cm 20434 kg/ha 76,2% 15566 kg/ha - - -

1 Overname van de volledige tabel uit de Belgische beschrijvende rassenlijst mits bronvermelding is toegestaan, namaak verboden
2 Hoe hoger het cijfer, hoe beter
3 100 = gemiddelde van alle rassen op de Belgische rassenlijst
4 Cijfers gebaseerd op 2-jarig onderzoek. Hoe meer jaren in onderzoek, hoe betrouwbaarder de cijfers. Aanbeveling kan ten vroegste na 3 jaar onderzoek.
5 Gemiddelde van alle rassen op de Belgische rassenlijst

N = nieuw aanbevolen in 2019

T = uitlooptermijn (LG30211= 30/06/2019 en Emily = 30/06/2019 )

* Onvoldoende resultaten ter beschikking


©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.