Winterwikken

Winterwikken worden gezaaid vanaf 15 september tot 15 oktober. Deze latere zaaidatum biedt een alternatief voor de inzaai van een groenbedekker na een vroege maïsoogst. Winterwikken hebben een goede vorstresistentie, geven een gemiddelde tot goede bodembedekking en kunnen zelf nog stikstof fixeren hoewel de periode minder geschikt is. Ze kunnen in ieder geval wel stikstof vasthouden, zodat de uitloging beperkt wordt.

In 2005 werd het eerste ras (Caribou) winterwikken ingeschreven op de Belgische rassenlijst.

Beschrijving van het ras

CARIBOU (2005)

Geschikt als groenbedekker na maïsteelt. Diploïd. Middelmatige tot vrij goede bodembedekking zowel vóór als na de winter. Goede vorsttolerantie. Zeer goed onkruiddrukkend vermogen. Goede tot zeer goede ziektetolerantie.

©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.