Wetenschappelijk onderzoeker CropExplore

Het Eigen Vermogen van ILVO is momenteel op zoek naar een kandidaat met een master diploma voor de werving van een

contractuele functie EV: WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER – CropExplore (M/V)
Vacaturenummer: EV/2018/039/Plant39
Entiteit: Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
Afdeling: Plant
Rang: A165 / A166
Graad: Wetenschappelijk attaché
Standplaats: Melle
Plaats van tewerkstelling: Caritasstraat 39, 9090 Melle

Doel van de functie

Je staat in voor het opzetten en uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek binnen je expertisedomein teneinde relevante informatie, adviezen of producten aan te reiken voor het beleid en de sector. Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het werkprogramma binnen het VLAIO VIS project “CropExplore”.

Tot je belangrijkste taken behoren:

  • Literatuur-, en marktstudie van nieuwe grondstoffen/gewassen alsook het wettelijke aspect (zoals Novel Food)
  • Uitwerken van kleinschalige veldproeven om agro-economische kennis te bekomen van lokaal geteelde nieuwe gewassen/grondstoffen
  • Uitwerken van korte, exploratieve experimenten om kennis te verwerven van de nutritionele en functionele eigenschappen van de grondstoffen
  • Leggen van contacten in de agrovoedingssector om onderzoek te prioriteren, kennis uit het werkveld te verwerven en om de bekomen resultaten te verspreiden en af te toetsen.
  • Stuurgroep vergaderingen voorbereiden en bijwonen (min. 3 x per jaar)
  • Voorbereiding van inhoudelijke rapportering

Naast bovenstaande taken wordt ook verwacht dat je actief deelneemt aan de werking van de onderzoeksgroep. ILVO motiveert steeds zijn medewerkers om eigen initiatieven te nemen en om proactief en creatief te werken. Voorbeelden hiervan zijn het mee uitdenken en schrijven van nieuwe projectvoorstellen, collega onderzoekers helpen bij technische vraagstukken en meedenken bij de opzet van experimenten.

Wijze van kandidaatstelling

Solliciteren kan tot en met 31 januari 2019.
Om te solliciteren e-mail je een motivatiebrief met CV naar: dr. ir. Kristiaan Van Laecke kristiaan.vanlaecke@ilvo.vlaanderen.be
Vermeld in het onderwerp van de mail het vacaturenummer EV/2018/039/Plant39

Verloop van de selectieprocedure

Screening van cv's: 1 februari 2019. Na screening van de CV’s word je geïnformeerd via telefoon of email, en worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor het interview.

Selectiegesprekken: 8 februari 2019 (onder voorbehoud van uitnodiging)

Info

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:

dr. ir. Hilde Muylle, eenheid Plant - T: 09/272 28 64 – hilde.muylle@ilvo.vlaanderen.be of
dr. ir. Bart Van Droogenbroeck, Eenheid Technologie en Voeding - T: 09/272 28 39 - bart.vandroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.be

Voor meer informatie over de selectieprocedure en/of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij:

Sven Van wettere, HR Business Partner, T: 09/272 25 10 - sven.vanwettere@ilvo.vlaanderen.be

Meer info over het takenpakket, profiel en ons aanbod