Wetenschappelijk medewerker insect-plant interacties

Het Eigen vermogen van ILVO is momenteel op zoek naar een kandidaat met een master diploma in de bio-ingenieurswetenschappen of biologie voor de werving van
Functie EV: wetenschappelijk medewerker insect-plant interacties
Vacaturenummer: EV/2019/053/Plant96
Entiteit: Eigen Vermogen (EV) - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
Afdeling: Plant
Standplaats: Merelbeke
Plaats van tewerkstelling: Burgemeester Van Gansberghelaan 96 - 9820 Merelbeke

Doel van de functie

Als wetenschappelijk medewerker werk je in interactie met een multidisciplinair team van experten uit verschillende vakgebieden, zoals agronomie, gewasbescherming (entomologie, nematologie, virologie, bacteriologie, mycologie), bodemgezondheid, -omics technologieën (genomics, metabolomics, phenomics), plantenfysiologie, economische rendabiliteit en ketenontwikkeling binnen de agrofoodsector.
Concreet kom je terecht in het team entomologie/acarologie binnen de Eenheid Plant en ben je verantwoordelijk voor het genereren van kennis over insecten en mijten op vlak van hun wisselwerking met de plant. Hierbij horen zowel negatieve interacties veroorzaakt door schadelijke organismen, als positieve interacties, zoals het leveren van pollinatiediensten en het aantrekken van natuurlijke vijanden. Deze kennis vertaal je naar praktische maatregelen voor land- en tuinbouwers.

Je werk bestaat voornamelijk uit volgende taken:

  • Meewerken aan het uitbouwen van het toekomstige entomologisch onderzoek op het ILVO door innovatieve projectideeën te bedenken en uit te werken, met een sterke focus op internationale samenwerkingsverbanden en in nauw overleg met andere ILVO experten.
  • Samen met experten binnen en buiten het ILVO ontwikkelen van een onderzoekslijn rond het beter begrijpen van insect-plant interacties, en dit in het kader van IPM-strategieën, alternatieve bestuiving, ziekte-overdracht (vector), klimaatsverandering, …
  • Samen met de collega’s communiceren naar andere onderzoekers, leden van projectconsortia, als naar het brede publiek. Dit behelst zowel het geven van presentaties als het schrijven van vulgariserende en wetenschappelijke artikels.
  • Bijdragen aan de algemene werking van het team entomologie en vertegenwoordiging van het ILVO op evenementen en bijeenkomsten.

Streefdatum werving: februari/maart 2020

Wat verwachten we?

  • Je hebt een masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen, de biologie of aanverwante richtingen en hebt minstens 5 jaar relevante ervaring in één van de volgende domeinen: plantenfysiologie binnen een IPM-context; plant-insect of plant-mijt interactie; fysiologie en voedselpatronen van insecten/mijten; de overdracht van plantpathogenen door insecten/mijten.
  • Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan dien je over een gelijkwaardigheidserkenning te beschikken. Dit kan je aanvragen bij NARIC Vlaanderen.
  • Je hebt ervaring met wetenschappelijk onderzoek en hebt reeds de nodige bekwaamheid opgebouwd in het aanvragen van onderzoeksprojecten en beschikt over een relevant onderzoeksnetwerk, zowel in binnen- als buitenland.
  • Je beschikt over een lange termijnvisie rond het onderzoek naar plaagbeheersing van insecten en mijten en/of de positieve rol van insecten en mijten in de land- en tuinbouw, en je bent in staat om onderzoeksresultaten te vertalen naar in de praktijk toepasbare beheersmaatregelen.
  • Je bent vertrouwd met een breed gamma aan onderzoeksmethodes en -technieken die relevant zijn voor wetenschappelijk onderzoek in de bovenbeschreven gebieden.

Hoe solliciteren?

Om te solliciteren, mail je een motivatiebrief samen met CV en kopie van diploma (met vermelding van het vacaturenummer) naar Caroline Buyst (personeel@ilvo.vlaanderen.be) en dit ten laatste tegen 31 december 2019.

Geschikt bevonden kandidaten (op basis van CV screening) worden uitgenodigd voor een selectiegesprek in de loop van januari 2020. De kandidaten die slagen in het selectiegesprek worden uitgenodigd om een visietekst voor deze functie voor te bereiden en, op een latere datum, te presenteren aan een jury. Gelieve een telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent en uw emailadres te vermelden op uw CV.

Meer info nodig?

Inhoudelijk: Jochem Bonte, senior onderzoeker Entomologie - T 09 272 24 60 - jochem.bonte@ilvo.vlaanderen.be

Arbeidsvoorwaarden: Caroline Buyst, HR-specialist - 09 272 25 12 - caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be.

Meer info over het takenpakket, profiel en ons aanbod