Wetenschappelijk medewerker enterische emissies

Het Eigen vermogen van ILVO is momenteel op zoek naar een kandidaat met een master diploma voor de werving van
Functie EV: Wetenschappelijk medewerker enterische emissies
Vacaturenummer: EV/2019/034/Dier68
Entiteit: Eigen Vermogen (EV) - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
Afdeling: Dier 68
Standplaats: Melle
Plaats van tewerkstelling: Scheldeweg 68, 9090 Melle

Doel van de functie

Als wetenschappelijk medewerker maak je deel uit van een multidisciplinair team van experten uit verschillende vakgebieden zoals rundveehouderij, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. De landbouwsector en de rundveehouderij in het bijzonder staan voor een grote uitdaging om hun productiesystemen te verduurzamen en klimaatvriendelijker te maken. De verschillende actoren binnen de rundveesector hebben zich geëngageerd om via het Convenant Enterische emissies Rundvee, in navolging van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030, de enterische emissies met 19% te reduceren tegen 2030 t.o.v. het referentiejaar 2005. Als wetenschappelijk medewerker zal je deze doelstelling en uitdaging bestuderen, vooropgestelde maatregelen simuleren op vlak van emissies en economie, en vanuit deze kennis nieuwe onderzoeksuitdagingen identificeren en verder uitwerken. Daarnaast zal je als wetenschappelijk medewerker binnen de rundveegroep van het onderzoeksdomein Veehouderij ook betrokken worden bij lopende projecten rond methaanemissiereductie.

Je werk bestaat voornamelijk uit volgende taken:

  • Opbouwen van kennis en opvolgen van (inter)nationale literatuur rond methaanmitigatie bij rundvee. Via deze literatuuropvolging blijf je up-to-date over al dan niet voedergebaseerde maatregelen die een toepassing zouden kunnen vinden binnen een Vlaamse Context. Je hebt hierbij ook aandacht voor mogelijke uitdagingen voor de Vlaamse rundveehouder en de impact op de koolstofvoetafdruk van de sector (LCA-aanpak). Vanuit die rol bied je ook ondersteuning aan de werkgroepen van het Convenant Enterische emissies.
  • Uitwerken van onderzoeksnota’s en praktijknota’s met aanbevelingen voor de Vlaamse rundveehouderij, rekening houdend met implicaties op economie en rendabiliteit, diergezondheid, en milieu op een landbouwbedrijf. Hiervoor maak je simulaties op basis van reeds beschikbare onderzoeksresultaten, databases en literatuurgegevens.
  • Verwerken en rapporteren van reeds op ILVO aanwezige onderzoeksdata rond methaanemissie en methaanmitigatie, resulterend in zowel peer-review papers als vulgariserende artikels voor de landbouwpers.
  • Uitschrijven van onderzoeksprojecten rond het thema klimaatmitigatie en -adaptatie in de rundveehouderij, waarbij niet alleen voedergebaseerde strategieën, maar ook andere strategieën onderzocht kunnen worden. Hierbij is het steeds belangrijk de impact op het klimaat in zijn breedst mogelijke zin in rekening te brengen.

Streefdatum werving: 1 oktober 2019

Wat verwachten we?

  • Je hebt een masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen, biologie, dierenarts, milieuwetenschappen of gelijkwaardig. Een doctoraatsdiploma is een pluspunt, geen vereiste.
    Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan dien je over een gelijkwaardigheidserkenning te beschikken. Dit kan je aanvragen bij NARIC Vlaanderen (http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/).
  • Je hebt een goede kennis van de rundveehouderij. Een sterke interesse in de landbouwsector en de klimaatproblematiek is eveneens een absolute noodzaak.

Hoe solliciteren?

Om te solliciteren mail je een motivatiebrief samen met CV (met vermelding van het vacaturenummer) naar Sam De Campeneere, sam.decampeneere@ilvo.vlaanderen.be en dit ten laatste tegen zondag 8 september 2019.

Geschikt bevonden kandidaten (op basis van CV screening) worden uitgenodigd voor een interview op dinsdag 17 september. Gelieve een telefoonnummer waar je overdag te bereiken bent en je e-mailadres te vermelden op je CV.

Meer info nodig?

Inhoudelijk: Leen Vandaele, groepsleider rundveehouderij - 09 272 26 26 - leen.vandaele@ilvo.vlaanderen.be
of Sam De Campeneere, verantwoordelijke Expertisecentrum Landbouw en Klimaat – 09 272 26 12 – sam.decampeneere@ilvo.vlaanderen.be

Arbeidsvoorwaarden: Caroline Buyst, HR-specialist-09 272 25 12- caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be.

Meer info over het takenpakket, profiel en ons aanbod