Wetenschappelijk medewerker / doctoraatsbursaal: Economische veerkracht en toekomstig potentieel van korte ketenbedrijven

Onze referentie: EV/2019/037/L&M

Deze vacature wordt uitgeschreven in samenwerking met Steunpunt Korte Keten. We zoeken een enthousiaste medewerker met een sterk bedrijfseconomisch profiel. Je staat in voor het uitvoeren van verschillende onderzoeksgerelateerde taken, Voor deze vacature zijn twee mogelijkheden, je wordt tewerkgesteld via een doctoraatsbeurs gedurende vier jaar waarbij je ook werkt aan een doctoraatsmanuscript of je wordt wetenschappelijk medewerker gedurende twee jaar. Dit wordt besproken tijdens het sollicitatiegesprek. De tewerkstellingsplaats is ILVO – Burg. Van Gansberghelaan 115/2, Merelbeke, maar er kunnen ook onderzoeksactiviteiten plaatsvinden bij de andere projectpartners.

Jouw functie

We zoeken een enthousiaste medewerker met een sterk bedrijfseconomisch profiel om de duurzaamheid van korte keten in Vlaanderen in beeld te brengen met een nadruk op bedrijfseconomische rendabiliteit. In voorgaand onderzoek werd immers aangetoond dat er barrières zijn voor starters en ondernemers in de sector van korte keten zoals tijdsinvestering, investeringskosten, complexe wetgeving en de nood aan kennis en ervaring om een korte ketencultuur uit te bouwen. In het huidige onderzoekstraject zal naast een gedegen analyse van de bestaande situatie ook sterk worden ingezet op het communiceren en activeren van wetenschappelijke kennis o.a. door het opzetten van een reeks masterclasses voor landbouwers. Dit project zal tevens sterk participatief opgezet worden en loopt in samenwerking met het Steunpunt Korte Keten waar de kandidaat ook één maal per week op locatie zal werken.

Hoe solliciteren?

Deadline voor het indienen van je kandidatuur is zaterdag 31 augustus 2019. Geïnteresseerde kandidaten sturen (per e-mail) een motivatiebrief met CV naar naar Annick Florin via email naar annick.florin@ilvo.vlaanderen.be.

Weerhouden kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 5 of 6 september 2019.

Meer info

Inhoudelijk:
Tot 02/08/2019: Marianne Hubeau - marianne.hubeau@ilvo.vlaanderen.be
Vanaf 19/08/2019: Fleur Marchand - fleur.marchand@ilvo.vlaanderen.be

Arbeidsvoorwaarden: Caroline Buyst, HR-specialist - T 09 272 25 12 - caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be.

Meer info over het takenpakket, profiel en ons aanbod