Wetenschappelijk medewerker bodemorganische stof

Het Eigen vermogen van ILVO is momenteel op zoek naar een kandidaat met een master diploma voor de werving van
Functie EV: Wetenschappelijk medewerker bodemorganische stof
Vacaturenummer: EV/2019/049/Plant109
Entiteit: Eigen Vermogen (EV) - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
Afdeling: Plant
Standplaats: Merelbeke
Plaats van tewerkstelling: Burg. Van Gansberghelaan 109 - 9820 Merelbeke

Doel van de functie

Via koolstofopslag in de bodem kan de landbouw een positieve bijdrage leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering (klimaatmitigatie). Bovendien zorgen verhoogde koolstofgehaltes van de bodem voor een grotere weerbaarheid tegen extremere weersomstandigheden zoals droogte en hevige neerslag (klimaatadaptatie). Als wetenschappelijk medewerker bodemorganische stof zal je mee instaan voor de verdere expertiseopbouw over duurzaam bodembeheer, met als focus bodemorganische stofopbouw. Je levert relevante wetenschappelijke data ter ondersteuning van beleid en praktijk en je werkt mee aan de integratie van een luik rond bodemorganische stof in de klimaatscans die momenteel in ontwikkeling zijn. Je zal meewerken aan verschillende lopende projecten zoals EJPSoil (European Joint Programme on agricultural soil management), het Interreg-project CarbonConnects (over vernatting, compostering en koolstofopslag) en Klimrek (VLAIO Landbouw traject dat klimaatadaptatie en de reductie van de klimaatimpact van landbouwbedrijven stimuleert via bedrijfsspecifieke begeleiding). Je zal hiervoor samenwerken met experts binnen en buiten ILVO en versterkt ILVO-ELK.

Je werk bestaat voornamelijk uit volgende taken:

 • Je volgt nationale en internationale literatuur op, onder meer over het effect van bodembeheersmaatregelen op koolstofopslag en N2O-emissies, over methodes om koolstofvoorraden in de bodem te meten/in te schatten, op te volgen en te vergoeden op diverse schaalniveaus;
 • Je verzamelt inputdata en modelleert de koolstofdynamiek in Vlaamse bodems aan de hand van bestaande (bv. Roth-C), of nieuw te ontwikkelen modellen;
 • Je staat in voor het ontwerpen en organiseren van experimenten en veldmetingscampagnes om ontbrekende data te verzamelen en kennis te genereren;
 • Je communiceert onderzoeksresultaten naar de onderzoekswereld (schrijven van wetenschappelijke artikels, deelname aan congressen,…), en de praktijk en vertaalt deze naar beleidsadviezen;
 • Je werkt zelfstandig maar overlegt en rapporteert regelmatig met collega’s over de vorderingen van het onderzoek;
 • Je werkt samen met collega-onderzoekers uit diverse disciplines op ILVO en met (inter)nationale partners;
 • Je werkt mee aan het uitschrijven van onderzoeksvoorstellen over bodemorganische stof;
 • Je draagt bij aan de algemene werking van ILVO-ELK

Streefdatum werving: 1/01/2020

Wat verwachten we?

 • Je hebt een masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen, burgerlijk ingenieur, biologie, milieuwetenschappen, aard- en omgevingswetenschappen of gelijkwaardig.
  Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan dien je over een gelijkwaardigheidserkenning te beschikken. Dit kan je aanvragen bij NARIC Vlaanderen.
 • Je hebt grondige kennis van de bodem, bodembeheer en bodemorganische stof.
 • Je bent vertrouwd met een breed gamma aan onderzoeksmethodes en technieken die relevant zijn voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Je hebt kennis van -en een sterke interesse in- de landbouwsector.

Hoe solliciteren?

Om te solliciteren mail je een motivatiebrief samen met CV en kopie van diploma (met vermelding van het vacaturenummer) naar Caroline Buyst - personeel@ilvo.vlaanderen.be en dit ten laatste tegen zondag 17 november 2019.
Geschikt bevonden kandidaten (op basis van CV screening) worden uitgenodigd voor een interview in de week van 9 december 2019. Gelieve een telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent en uw e-mailadres te vermelden op uw CV.

Meer info nodig?

Inhoudelijk: Greet Ruysschaert, senior onderzoeker - 09 272 26 98 - greet.ruysschaert@ilvo.vlaanderen.be
Arbeidsvoorwaarden: Caroline Buyst, HR-specialist - 09 272 25 12 - caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be

Meer info over het takenpakket, profiel en ons aanbod