Wetenschappelijk medewerker ELK

Het Eigen Vermogen van ILVO is momenteel op zoek naar een kandidaat met een masterdiploma voor de werving van een
Functie EV: Wetenschappelijk medewerker
Vacaturenummer: EV/2019/013/L&M115
Entiteit: Eigen Vermogen (EV) - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
Afdeling: L&M115
Standplaats: Merelbeke
Plaats van tewerkstelling: Burg. Van Gansberghelaan 115, 9820 Merelbeke

Doel van de functie

Als wetenschappelijk medewerker maak je deel uit van een multidisciplinair team van experten uit sterk uiteenlopende vakgebieden zoals onderzoek naar bodemorganische stof, emissies uit de veehouderij, LCA-analyses, droogtestress in de plantaardige productie, gewasbescherming, economische modellen ter ondersteuning van strategische keuzes op bedrijfs- en sectorniveau, klimaatbestendige landinrichting van de open ruimte,...

Je werk bestaat voornamelijk uit volgende taken:

  • Bijdragen aan de algemene werking van het ELK zoals voorbereiden van vergaderingen en discussiemomenten, vertegenwoordigen van ELK op allerlei events en bijeenkomsten, helpen organiseren van studiedagen.
  • Het uitwerken van onderzoeksnota’s over deelaspecten van klimaat en landbouw. Dit kan op vraag van externe stakeholders of vanuit intern initiatief zijn. In beide gevallen worden onderzoeksresultaten en kennis samengelegd. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren van de overlegmomenten en schrijft mee aan nota’s rond klimaat en landbouw.
  • Het opvolgen van de nationale en internationale literatuur over landbouw en klimaat. Je houdt deze literatuur bij en communiceert op een gebalde wijze binnen het ILVO-ELK.
  • Het communiceren over klimaatonderzoek (literatuurstudie en ILVO-onderzoek) naar het brede publiek. Dit behelst zowel het schrijven van vulgariserende artikels als het geven van presentaties en workshops.
  • Het uitschrijven van onderzoeksprojecten rond landbouw en klimaat, in nauw overleg met andere experten van het ILVO-ELK. Hierbij kan de wetenschappelijk medewerker ook eigen accenten leggen op termijn.

Streefdatum werving: 1 september 2019

Hoe solliciteren?

Om te solliciteren mail je een motivatiebrief samen met CV (met vermelding van het vacaturenummer) naar Sam Decampeneeresam.decampeneere@ilvo.vlaanderen.be en dit ten laatste tegen vrijdag 31 mei 2019.

Geschikt bevonden kandidaten (op basis van CV screening) worden uitgenodigd voor een interview op 11 of 14 juni 2019 (datum onder voorbehoud). Gelieve een telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent en uw e-mailadres te vermelden op uw CV.

Meer info nodig?

Inhoudelijk: Sam De Campeneere, wetenschappelijk directeur, onderzoeksdomein Veehouderij - 09 272 26 12 – sam.decampeneere@ilvo.vlaanderen.be

Arbeidsvoorwaarden: Caroline Buyst, HR-specialist-09 272 25 12- caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be

Meer info over het takenpakket, profiel en ons aanbod