Project manager ValgOrize - Valorisation of algae for a better taste

We zijn op zoek naar een kandidaat met een master of bachelor diploma voor de werving van een
contractuele functie EV: Project manager – ValgOrize, Valorisation of algae for a better taste (M/V)
Vacaturenummer: EV/2018/035/Dier 1
Entiteit: Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
Afdeling: Dier – Aquatisch Milieu en Kwaliteit
Rang: A165 / B111
Graad: Wetenschappelijk attaché / Deskundige
Standplaats: Oostende
Plaats van tewerkstelling: Ankerstraat 1 – 8400 Oostende

Doel van de functie

Als projectmanager ben je (mede)verantwoordelijk voor de administratieve en wetenschappelijke opvolging van het project. Deze functie voer je uit in nauwe samenwerking met de wetenschappelijke projectcoördinator, de wetenschappelijke teamleden binnen ILVO en werkpakketleiders uit de diverse internationale partner-instellingen, en de administratieve cel van ILVO.

Jouw taken

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor de opvolging en de uitvoering van het project ValgOrize. Je volgt een aantal operationele aspecten op om te zorgen dat het project wordt uitgevoerd met de hoogst mogelijke kwaliteit en de deadlines voor de administratieve en inhoudelijke rapportering worden gehaald.

Je helpt de verschillende werkpakketten in goede banen leiden en je zorgt voor de wetenschappelijke opvolging en tijdige rapportering in het kader van de vooropgestelde deliverables en milestones van het project. Je treedt hierbij pro-actief op naar alle internationale partners. Het inhoudelijke van de wetenschappelijke rapporten zelf is niet je verantwoordelijkheid, doch enige affiniteit met de sector is een pluspunt.

Daarnaast doe je de administratieve opvolging van het project voor de diverse internationale partners in nauwe samenwerking met de administratieve cel van ILVO, o.a. timesheets, spendering van budget volgens project planning, oplevering milestones/deliverables. Je hebt daarbij contact met zowel de financierende instanties als de administraties van de verschillende partners.

Ten derde voer je ook een aantal communicatietaken uit, in nauwe samenwerking met de communicatiecel van ILVO, zoals het organiseren van vergaderingen, skype-meetings, workshops en seminars met internationale projectpartners en het hertalen van onderzoeksresultaten.
Je wordt mogelijks ook ingeschakeld bij de voorbereiding van nieuwe projectaanvragen of de opvolging van reeds lopende projecten van de onderzoeksgroep ILVO-AMK.

Voor dit gevarieerd takenpakket wordt voorzien in de nodige opleiding en begeleiding.

Wijze van kandidaatstelling

Solliciteren kan tot en met donderdag 3 januari 2019.

Zend je motivatiebrief én CV in één document via email naar:

Prof. dr.ir. Bart Sonck – Afdelingshoofd eenheid Dier,
bart.sonck@ilvo.vlaanderen.be

Vermeld in het onderwerp van de mail het bovenvermelde vacaturenummer EV/2018/035/Dier1 en VacatureValgOrize-ProjectManager.

Naast je motivatiebrief en CV, gelieve eveneens het transcript van je diploma(s) en de naam en contactgegevens van een referentiepersoon mee te sturen.

Verloop van de selectieprocedure

Screening van cv's: vrijdag 4 januari 2019
Selectiegesprekken: maandag 14 of dinsdag 15 januari 2019

Na screening van de CV’s word je geïnformeerd via telefoon of email. Geschikt bevonden kandidaten worden uitgenodigd voor het selectiegesprek. Blokkeer alvast bovenstaande data in uw agenda.

Info

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en het ValgOrize project kan je terecht bij:

Dr. Johan Robbens, Project coordinator,
T: 059/569 850 – johan.robbens@ilvo.vlaanderen.be

Voor meer informatie over de selectieprocedure en/of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij:

Sven Van wettere, HR Business Partner,
T: 09/272 25 10 - sven.vanwettere@ilvo.vlaanderen.be

Meer info over het takenpakket, profiel en ons aanbod