Proefveldcoördinator

Het Eigen Vermogen van ILVO is momenteel op zoek naar een kandidaat met een bachelor diploma voor de werving van
Functie EV: Proefveldcoördinator
Vacaturenummer: EV/2019/030/Plant109
Entiteit: Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
Afdeling: Plant
Standplaats: Merelbeke
Plaats van tewerkstelling: Burgemeester Van Gansberghelaan 109, 9820 Merelbeke

Doel van de functie

Als proefveldcoördinator coördineer je de proefveldwerkzaamheden. Doel is om de proeven en zo het wetenschappelijk werk dat op ILVO wordt verricht in brede zin mee te ondersteunen. Je taken variëren en zijn seizoens-afhankelijk.

Je voornaamste taken zijn:

  • Je plant de jaarlijkse uitzaai van de nieuwe rassenproeven en de postcontrole proeven en volgt op.
  • Je stelt de praktische planning op van de werkzaamheden binnen het team en communiceert deze correct en tijdig aan de teamleden.
  • Je bepaalt het optimale oogsttijdstip en coördineert de oogst van de proefvelden.
  • Je voert waarnemingen uit op de proefvelden (o.a. opkomsttellingen, ziektegevoeligheid, legergevoeligheid, lengtemetingen,…)
  • Je coördineert het onderhoud van de proefvelden (o.a. onkruidbestrijding) en helpt actief mee met het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden
  • Je verzamelt de cijfers die binnenkomen en helpt deze in te vullen in een digitaal gegevensbeheersysteem waarin alle informatie van de veldproeven terug te vinden is.
  • Je controleert regelmatig de werking van de proefveldmachines en staat zo nodig in voor het afstellen of onderhoud.
  • Je inventariseert de benodigde werkingsmiddelen (fytoproducten, etiketten, touwen, herstellingsmaterieel,…) en spreekt af met de wetenschappelijke medewerkers wie de bestellingen uitvoert.
  • Je overlegt en rapporteert op regelmatige basis met de wetenschappelijke medewerkers.

Hoe solliciteren?

Om te solliciteren mail je een motivatiebrief samen met CV (met vermelding van het vacaturenummer) naar dhr. Kristiaan Van Laeckekristiaan.vanlaecke@ilvo.vlaanderen.be en dit ten laatste tegen 4 augustus 2019.

Geschikt bevonden kandidaten (op basis van CV screening) worden uitgenodigd voor een interview in de week van 12 augustus 2019 (datum onder voorbehoud). Gelieve een telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent en uw e-mailadres te vermelden op uw CV.

Meer info nodig?

Inhoudelijk:

Joke Pannecoucque, senior onderzoeker eenheid Plant - T 09 272 26 87 - joke.pannecoucque@ilvo.vlaanderen.be
of
Laura Rogge, onderzoeker eenheid Plant – T 09 272 26 82 – laura.rogge@ilvo.vlaanderen.be

Arbeidsvoorwaarden: Caroline Buyst, HR-specialist-09 272 25 12- caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be

Meer info over het takenpakket, profiel en ons aanbod