Doctoraatsbursaal: Netwerken van adviseurs voor het versterken van interactieve innovatie in land- en bosbouw

Onze referentie: EV/2019/036/L&M

Deze vacature situeert zich binnen het Europees Horizon 2020 project ‘i2connect’ (Connecting advisers to boost interactive innovation in agriculture and forestry). Je staat in voor het uitvoeren van onderzoekgerelateerde taken van ILVO, en dit in samenwerking met de verschillende Europese onderzoeks- en praktijkpartners. Je wordt tewerkgesteld via een doctoraatsbeurs gedurende vier jaar waarbij je ook werkt aan een doctoraatsmanuscript..
De tewerkstellingsplaats is ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsOnderzoek) – Burg. Van Gansberghelaan 115/2, Merelbeke.

Het project

Het project i2connect is een H2020-project van het type ‘Coordination and Support Action’. Focus van dergelijke projecten is kennisdeling en disseminatie, netwerken uitbouwen en bewustwording omtrent een bepaald thema verhogen. Het project wordt uitgevoerd door een Europees consortium, bestaande uit 32 partners, olv de Franse organisatie APCA (Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture). Voor Vlaanderen is ILVO betrokken. De geplande onderzoeksactiviteiten binnen ILVO zijn multidisciplinair en doen voornamelijk een beroep op kwalitatieve methodes zoals diepte-interviews, focusgroepen, etc. ILVO speelt een sleutelrol bij het opstellen van het competentieprofiel van een “innovatie adviseur” (WP1) en bij het begeleiden van een aantal pilootprojecten, met als doel kritieke succesfactoren en mogelijke barrières in beeld te brengen (WP4).

Aangezien het een doctoraatsmandaat betreft, zal gevraagd worden om tijdens het projectonderzoek ook te werken aan een doctoraat, onder begeleiding van senior onderzoekers van ILVO en een universitaire promotor. Naast de specifieke onderzoeksactiviteiten binnen het project passen het schrijven van een doctoraatsproefschrift en papers, literatuuronderzoek, en het presenteren van resultaten op (inter)nationale studiedagen en congressen dan ook binnen de opdracht.

Jouw functie

We zoeken een enthousiaste onderzoeker met een sterke interdisciplinaire achtergrond en interesse in interactieve innovatie processen. Het concept van interactieve innovatie biedt kansen voor Europese land- en bosbouwers om met diverse uitdagingen om te gaan. In de praktijk blijken adviseurs echter onvoldoende op de hoogte van dit concept, en kunnen hun rol in dergelijke processen dan ook niet op een effectieve manier vervullen. Er is nood aan meer kennis over wat deze processen precies kunnen inhouden voor land- en bosbouw en over welke competenties adviseurs dienen te beschikken om deze processen op een succesvolle manier te faciliteren.

Hoe solliciteren?

Deadline voor het indienen van je kandidatuur is dinsdag 24 september 2019. Geïnteresseerde kandidaten sturen (per e-mail) een motivatiebrief met CV naar naar Annick Florin via email naar annick.florin@ilvo.vlaanderen.be.

Weerhouden kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 1 of 3 oktober 2019.

Meer info

Inhoudelijk:
Tot 12/08/2019: Lies Debruyne - lies.debruyne@ilvo.vlaanderen.be
Vanaf 19/08/2019: Fleur Marchand - fleur.marchand@ilvo.vlaanderen.be

Arbeidsvoorwaarden: Caroline Buyst, HR-specialist - T 09 272 25 12 - caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be.

Meer info over het takenpakket, profiel en ons aanbod