Doctoraatsbursaal DECHAHEV

Doctoraatsbeurs voor onderzoeksproject ‘Ontwikkeling van methoden voor de detectie van infectieus hepatitis E virus (HEV) in varkensvleesproducten en optimalisatie van praktijken in de verwerking ter reductie van de infectiviteit’

Contactpersoon: Ellen Lambrecht, 09 272 30 40, ellen.lambrecht@ilvo.vlaanderen.be
Onze referentie: EV/2019/017/T&V370
Plaats van tewerkstelling: Ukkel (Engelandstraat 642) voor de 1ste fase en Brusselsesteenweg 370, 9090 Melle voor de 2de fase

Het doctoraatsproject

Je wordt verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en rapportage van het onderzoeksproject “DECHAHEV”. Je onderzoeksresultaten dragen bij tot het opmaken en verdedigen van een doctoraat.

HEV infectie in Europa blijkt voornamelijk gelinkt met de consumptie van rauwe of onderverhitte voedingsproducten afkomstig van varkens of everzwijnen. Het DECHAHEV-project beoogt de ontwikkeling van surveillance tools die toelaten om HEV besmette voedingsproducten te identificeren enerzijds en de infectiviteit/risico voor de volksgezondheid ervan aan te tonen anderzijds.

Het project wordt gefinancierd door de Federale Overheidsdienst “Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu” en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en de Universiteit Antwerpen.

Je werkt in het Nationale Referentiecentrum voor Hepatitis Virussen van Sciensano in Ukkel en in een tweede fase in het ILVO te Melle.

Je ontwikkelt directe/indirecte methoden om de infectiviteit van HEV in te schatten in hoog-risico voedingsproducten. Je ontwikkelt innovatieve methoden om HEV op te kweken in celculturen en de infectiviteit van het virus direct of indirect te meten. Je valideert moleculaire methoden voor de detectie van HEV in voedselproducten en analyseert welke voedselproducten een risico vormen voor besmetting van de consument. Je ontwikkelt en evalueert technieken die voedselindustrie kan aanwenden om het virus te inactiveren tijdens het productieproces.

Je wordt ondersteund door de wetenschappelijke medewerkers van de dienst.

Je voert onderzoek uit in nauwe samenwerking met de dienst, het ILVO en de Universiteit Antwerpen.

Je stelt de resultaten voor op nationale en internationale vergaderingen en conferenties, treedt in discussie met (inter)nationale experts en verwerkt deze in peer-reviewed publicaties.

Het resultaat van jouw onderzoek draagt bij tot het behalen van een doctoraat.

Streefdatum werving: zo snel mogelijk

Hoe solliciteren?

Interesse? Stuur vóór 20/06/2019 je kandidatuur via mail naar Ellen Lambrecht, ellen.lambrecht@ilvo.vlaanderen.be

Meer info nodig?

Inhoudelijk: Ellen Lambrecht, 09 272 30 40, ellen.lambrecht@ilvo.vlaanderen.be
Arbeidsvoorwaarden: Caroline Buyst, HR-specialist-09 272 25 12, caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be.

Meer info over het takenpakket, profiel en ons aanbod