Publicaties

juni 2015 - Brochure

Graslandvernieuwing

Brochure weidevernieuwingGrasland omvat 241 481 ha en beslaat hiermee 39% van de oppervlakte cultuurgrond in Vlaanderen (verzamelaanvraag 2014). Deze oppervlakte grasland kan onderverdeeld worden in 153 743 ha blijvend grasland en 87 738 hectare tijdelijk grasland. Grasland is meestal een meerjarige teelt waarmee veel eiwit op het eigen bedrijf geproduceerd kan worden. Gras is samen met kuilmaïs de basis van de rundveevoeding in Vlaanderen. Productief grasland is essentieel voor een economische veehouderij. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, wordt grasland regelmatig opnieuw ingezaaid.juni 2015 - ILVO mededeling nr 192

Spekvis - op zoek naar duurzame alternatieven voor spekking

Karen Bekaert

mei 2015 - ILVO mededeling nr 191

Intercalibration report for benthic invertebrate fauna of the North East Atlantic Geographical intercalibration group for Coastal Waters

Gert Van Hoey

april 2015 - ILVO mededeling nr 190

Catalogue Belge description et recommandation graminées fourragères et trèfle 2015

Joke Pannecoucque

april 2015 - ILVO mededeling nr 189

Belgische beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor voedergewassen en klavers 2015

Joke Pannecoucque

april 2015 - ILVO mededeling nr 188

Huidzweren bij vissen in het Belgisch deel van de Noordzee. Trends in prevalentie en exploratie van mogelijke oorzaken.

Lisa Devriese

april 2015 - ILVO mededeling nr 187

Activity report 2014 - partim ILVO

Jozefien Derweduwen

april 2015 - ILVO mededeling nr 179

VALDUVIS: een instrument om de duurzaamheid van visserijactiviteit te meten en zichtbaar te maken

Arne Kinds en Kim Sys

april 2015 - ILVO mededeling nr 186

Preventie van thermisch discomfort bij runderen in begrazingsbeheer

Eva Van laer

april 2015 - ILVO mededeling nr 185

Detectie, gevolgen en preventie van hittestress bij rundvee op de weide

Eva Van laer

maart 2015 - Brochure

Met het oog op de markt. Ontstaan, evolutie en stopzetting van de melkquota

Met het oog op de marktVanaf 1 april 2015 behoren de melkquota in de Europese Unie definitief tot het verleden. Een datum waar de zuivelsector met veel verwachting naar uitkijkt. Vele melkveehouders zien nu kans te investeren in hun bedrijf zonder rekening te moeten houden met een productiebeperking. De zuivelfabrieken bieden hier bovendien een antwoord op door hun verwerkingscapaciteit eveneens op te drijven. Maar niet iedereen is overtuigd van het groeiscenario dat schijnbaar uitgeschreven klaarligt. Velen stellen zich de vraag in hoeverre de Vlaamse melkveehouderij hierin kan en moet meegaan. In het dichtbevolkte Vlaanderen zijn schaalvergroting en bedrijfsuitbreiding niet altijd vanzelfsprekend.

maart 2015 - ILVO mededeling nr 184

Ecologische monitoring strand- en vooroever in functie van suppletie activiteiten: tussentijdse resultaten

Ellen Pecceu

Pagina 8 van 17Eerste   Vorige   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Volgende   Laatste