Publicaties

oktober 2020 - ILVO mededeling nr 265

Enhancing a lanice reef report of field trials 2017 - 2020

Lies Vansteenbrugge

juli 2020 - Eindbrochure

Eindrapport VEG-CAT - Integrated Vegetable and Cattle Farming

Operationele Groep Oproep 2017juni 2020 - ILVO mededeling nr 258

Pulsvisserij Vlaamse kust

Lies Vansteenbrugge

april 2020 - ILVO mededeling nr 262

Paaiplaatsen van tong (Solea solea) in en rond de Belgische visgronden

Gert Van Hoey

februari 2020 - ILVO mededeling nr 259

Vlarisub-ringtest November 2019

Fien Amery

december 2019 - ILVO mededeling nr 257

Brongerichte erosiebestrijdingstechnieken bij groenten en maïs

Thijs Vanden Nest

december 2019 - ILVO mededeling nr 256

Brongerichte erosiebestrijdingstechnieken bij groenten en maïs

Thijs Vanden Nest

november 2019 - Rapport

Stikstofbemesting in vollegrondsgroenten: een economische - ecologische benadering

rapport stikstofbemesting VLMDe tot nu toe geleverde inspanningen door landbouwers en tuinders hebben de kwaliteit van het oppervlakte - en grondwater al gevoelig verbeterd, maar stikstofverliezen uit landbouwpercelen blijven in sommige gebieden - vnl. met groenten - nog steeds een probleem. Omwille van het gevoel dat een verlaging van de stikstofbemestingsdosis de opbrengsthoeveelheid en/of –kwaliteit kan verminderen, worden hoge stikstofbemestingsdosissen aan groenten toegediend die vaak in hoge minerale stikstofhoeveelheden in de bodem bij de oogst resulteren.
Bij een verhoging van de stikstofbemesting van lage naar optimale hoeveelheden blijft de hoeveelheid nitraatstikstof die na de teelt in de bodem achterblijft voor de meeste teelten vrij constant. Dit noodzakelijke nitraatstikstofresidu is gewasafhankelijk en blijft meestal vrij stabiel bij toenemende stikstofbemestingsdosissen tot een bepaald breekpunt waarna het nitraatstikstofresidu stijgt. Boven het breekpunt verhoogt het risico van nitraatuitspoeling.
Een te hoge stikstofbemestingsdosis kan ook een negatief effect hebben op opbrengsthoeveelheid en –kwaliteit vb. ziektegevoeliger, ongewenste nitraattoename, voornamelijk bij bladgewassen, en daling van de houdbaarheid.
Om een economisch en ecologisch optimum te vinden, moet er rekening gehouden worden met zowel de opbrengsthoeveelheid en gewaskwaliteit als de nitraatstikstofhoeveelheid in de bodem bij de oogst. Vijfennegentig procent van de maximale vermarktbare opbrengsthoeveelheid wordt als een voorzichtige benadering gezien om stikstofbemestingsdosissen toe te dienen die zowel op economisch als op ecologisch vlak verantwoord zijn.


november 2019 - ILVO mededeling nr 255

Ecologische monitoring havengeul Nieuwpoort i.k.v. bouw stormvloedkering (stormpoort): eindrapport

Gert Van Hoey

september 2019 - Fiches

Gomeros: gewas- en techniekfiches - Praktische benaderingen

Het GOMEROS-project
GomerosIn het GOMEROS-project (2016-2019) hebben ILVO, PCG en Inagro brongerichte erosiebestrijdingstechnieken uitgetest en geoptimaliseerd in maïs en groenten zodat de
landbouwer hier op praktijkschaal mee aan de slag kan.
De doelstelling was om technieken te vinden die erosie effectief aan de bron voorkomen én gewasopbrengst en -kwaliteit behouden. GOMEROS was gebaseerd op een
sterke betrokkenheid van landbouwers, beroepsorganisaties, producentenverenigingen, machineconstructeurs en beleidsmakers. Bij regelmatig overleg tussen onderzoekers
en de sector, werden knelpunten en oplossingen, proefveldresultaten en de opzet van nieuwe proeven uitgebreid bediscussieerd. Er werd ook beroep gedaan op experts en landbouwers met ervaring in de beproefde technieken.

juni 2019 - Rapport

Toegang tot landbouwgrond, hoe regelen ze dat in Frankrijk?

In Frankrijk wordt de koop en verkoop van landbouwland sterk gereguleerd door een SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural). De overheid legt de visie op landbouw vast, namelijk (1) de promotie van landbouw en bosbouw, met specifieke aandacht voor jonge landbouwers; (2) de bescherming van milieu, landschap en natuurlijke hulpbronnen en (3) de ondersteuning van lokale ontwikkeling en lokale economie. 

juni 2019 - Brochure

Doelgericht verlengen levensduur melkvee

De levensduur van melkvee verlengen is goed voor boer en klimaat. Want koeien die langer op het melkveebedrijf blijven, renderen het meest op vlak van melkproductie en efficiëntie. Evenveel melk met minder dieren betekent ook een lagere methaanuitstoot per liter melk. Dat komt ook het milieu ten goede. Om Vlaamse melkveehouders bewust te maken van de voordelen van levensduurverlenging bij hun dieren, slaan Inagro, ILVO en Hooibeekhoeve de handen in elkaar. In lerende netwerken kunnen veehouders hun licht opsteken over jongvee- en droogstandsmanagement.
In april 2017 startte het demonstratieproject duurzame landbouw “Doelgericht verlengen levensduur melkvee (goed voor boer en klimaat)”. Daarin willen Inagro, ILVO en Hooibeekhoeve Vlaamse melkveehouders wijzen op de voordelen van een langere levensduur van hun vee. Daarvoor focussen de onderzoekspartners op een verbetering van het jongvee- en droogstandsmanagement. Zo kunnen melkveehouders hun melkproductie realiseren met minder dieren. Dat betekent winst op vlak van ruwvoeder, mestafzet en arbeid. Bovendien zorgt het voor een lagere methaanuitstoot per liter melk, wat positief is voor milieu en klimaat.
Als samenvatting van dit project vindt u hieronder enkele eerder verschenen persartikels. Deze geven u extra informatie om zelf werk te maken van een verlengde levensduur voor het melkvee. Ook wordt meer uitleg gegeven over het toepassen van het PDCA-principe (Plan – Do – Check – Act) op een melkveebedrijf.

Pagina 1 van 17Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   

GA