Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2017

In het zog van de rog. Naar een efficiënt en correct beheer van roggenpopulaties in de Noordzee en het Engels Kanaal.

Binnen het Europese project SUMARIS zal ILVO gegevens verzamelen over aantallen, biomassa en overleving van de belangrijkste roggensoorten in de Noordzee en het Engels Kanaal. Dat is nodig omdat in het huidige beheersysteem géén onderscheid gemaakt wordt tussen de soorten. De verzamelde gegevens moeten toelaten om de bestanden efficiënter te gaan beheren en om de aanlandplicht correct toe te passen.

Nieuwsgolf december 2017

Vis en vloot in balans? Vlaams Vlootrapport biedt overzicht over vloot, quota, vangsten en visserijactiviteit.

Is er een evenwicht tussen wat de Belgische vloot kan vangen, en de hoeveelheid beschikbare vis? Om op die vraag vanuit Europa te kunnen antwoorden stellen ILVO en het Departement Landbouw en Visserij een vlootrapport op. Bij een onbalans, bijvoorbeeld bij te weinig vis of teveel motorvermogen, kunnen maatregelen overwogen worden om die balans te herstellen.

Nieuwsgolf december 2017

Coastbusters: kustbescherming door aanleg van biogene riffen

“Kunnen we onze stranden tegen stormen beschermen met natuurlijke riffen?”, dat is de hamvraag binnen het project Coastbusters. De partners van het project onderzoeken hoe ze op een duurzame en snelle manier riffen kunnen aanleggen van zeewier, zeegras, schelpdieren en schelpkokerwormen, én hoe deze riffen een invloed hebben op onze kust.

Nieuwsgolf december 2017

IIzertekort bij rododendrons? Ontwikkeling van rododendrons voor niet-zure bodems.

Waarom hebben rododendrons graag een zure bodem? Hoe kan je planten testen op een tolerantie voor een hogere pH? Als partner van RHODOLIME effent ILVO het pad voor een efficiëntere, snellere veredeling van rododendron. De markt voor rododendrons kan namelijk gevoelig uitbreiden indien er cultivars kunnen ontwikkeld worden die ook in minder zuren bodems kunnen gedijen.

Nieuwsgolf december 2017

Van boer tot boer. Leerpraktijken op landbouwbedrijven in Europa.

Zijn demonstratie-activiteiten op landbouwbedrijven effectieve katalysatoren voor innovatie en duurzame ontwikkeling in de landbouw? Hoe kunnen we dat boer-tot-boer leren in heel Europa bevorderen? In het kader van het Europese project AgriDemo-F2F gaat ILVO op zoek naar “best practices” voor demonstratie-activiteiten.

Pagina 1 van 65Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   

GA