Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf oktober 2019

Voederstrategieën in de strijd tegen de klimaatverandering

Van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door de veeteelt is 65 % afkomstig van de rundveehouderij. Methaan, dat vooral gevormd wordt bij de pensfermentatie, is hierbij het belangrijkste broeikasgas. Ook bij de productie van het voeder voor melkvee worden heel wat broeikasgassen gevormd. In haar doctoraat ging Dorien Van Wesemael op zoek naar strategieën om de uitstoot van broeikasgassen in de melkveehouderij te verlagen.

Nieuwsgolf oktober 2019

Rare snuiters in de sierteelt? Monitoring en bestrijding van de taxuskever Otiorhynchus sulcatus

Dankzij inventarisatie en monitoring van snuitkeverschade in de Vlaamse sierteelt, is er nu een waarschuwingssysteem voor de veel voorkomende zwarte taxuskever. Dat draagt bij aan een meer efficiënte en duurzame beheersing van dit plaaginsect, maar doet ook vermoeden dat de klimaatopwarming toekomstige problemen met snuitkevers verder in de hand zal werken.

Nieuwsgolf oktober 2019

Hoe verteerbaar zijn de celwanden van kuilmaïs? Een meetmethode op basis van Nabij InfraRood Spectroscopie.

Een snelle en objectieve methode om de celwandverteerbaarheid van kuilmaïs van verschillende rassen te scoren, daar zijn onderzoekers van ILVO en HoGent naar op zoek. De bedoeling is dat er op die manier een extra, en erg nuttige voederwaardeparameter kan worden toegevoegd aan de rassenlijsten.

Nieuwsgolf oktober 2019

Precisielandbouw bevorderen via een veilige en krachtige rekenomgeving

Hoe kunnen high performance computing (HPC) en Big Data analyse de landbouw en visserij vooruit helpen? CYBELE zorgt ervoor dat verschillende schakels in de keten veilig toegang kunnen hebben tot grootschalige datasets en dat er rekenkracht ter beschikking komt om deze data te analyseren en verwerken.

Nieuwsgolf oktober 2019

Hippe knollen met niet-zo-hippe ziektes? Fytosanitaire risico’s voor nieuwe knolgewassen

Yacon, ulluco, bataat, crosne, mashua oca en aardpeer zijn exotische of herontdekte eetbare knolgewassen die aan populariteit winnen. Maar welke ziektes of plagen dragen zij mee? En kunnen die zich verspreiden naar traditionele commerciële gewassen? Onderzoekers van ILVO en PCG zoeken het uit binnen project PRONC.

Pagina 1 van 79Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   

GA