Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf zomer 2017

Naar meer smaak en kwaliteit in Vlaams varkensvlees

Wat is het effect op vleeskwaliteit van eindbeerlijn en vaccinatietijdstip bij immunocastratie? Is het mogelijk om een snelle detectiemethode te ontwikkelen om de kwaliteit op een objectieve manier te beoordelen? Wat zijn de noden en wensen van stakeholders in de varkenssector omtrent eet- en/of vleeskwaliteit? Via een 4-jarig onderzoeksproject willen ILVO en de Universiteit Gent een antwoord zoeken op deze vragen. Uiteindelijk doel: de eet- en vleeskwaliteit van het huidig aanbod varkensvlees in Vlaanderen verbeteren.

Nieuwsgolf zomer 2017

Kip in ’t groen? Duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor bio pluimvee

Het lopende onderzoek rond de teelt van korteomloophout in de uitloop van kippen krijgt een nieuwe dimensie met het project LegComBio. Daarbij gaan ILVO en het Proefcentrum Pamel onderzoeken hoe eenzelfde perceel landbouwgrond efficiënter en duurzamer benut kan worden door het doordacht combineren van plantaardige teelten met uitloop voor (biologisch gehouden) pluimvee.

Nieuwsgolf zomer 2017

Hygiëne in grootkeukens

Vergelijking van metagenoom analyses en klassieke microbiologie voor de karakterisering van microbiële flora op oppervlakten, handen en in levensmiddelen teruggevonden bij verschillende types grootkeukens.
Hygiëne-inspecties in grootkeukens vormen een belangrijke schakel in de preventie van uitbraken van bacteriële voedselvergiftigingen bij de mens. Maar, de karakterisering van de aanwezige bacteriële flora op basis van klassieke microbiologie schiet daarbij soms tekort. Daarom onderzoekt het ILVO, samen met de Universiteit van Luik (Ulg) en op vraag van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) in hoeverre metagenoom-analyse bijkomende informatie kan opleveren bij hygiëne-inspecties.

Nieuwsgolf zomer 2017

Snel en pijnloos sterven. Onderzoek naar een diervriendelijke methode voor het doden van individueel pluimvee.

Het doden van individuele kippen of kalkoenen wegens ziekte of andere aandoeningen is niet te vergelijken met de slacht in commerciële slachthuizen: het gaat over individueel pluimvee dat handmatig moet worden gedood. Dus hoe doe je dat het best? Welke methode is diervriendelijk, effectief en praktisch haalbaar? ILVO en UGent voeren samen een onderzoek uit bij kippen en kalkoenen.

Nieuwsgolf zomer 2017

Voederconversie van Vlaamse varkens opnieuw laten dalen

Het voeder heeft een aandeel van 50 tot 70% in de kosten voor het afmesten van vleesvarkens. Voor varkenshouders komt het er dus op aan om met zo weinig mogelijk voeder zo veel mogelijk kilo’s varken te produceren. Dit wordt nog belangrijker in periodes met hoge voederprijzen. ILVO en UGent zetten met een nieuw onderzoeksproject in op het verder verbeteren van de voederconversie bij vleesvarkens, d.i. het aantal kilo’s voeder per aangewonnen kilo lichaamsgewicht.

Pagina 9 van 68Eerste   Vorige   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Volgende   Laatste