Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf maart 2018

Vochtige peulvruchten en granen inkuilen als grondstof voor biologisch leghennenvoeder

Via een nieuw project willen ILVO, Inagro en de Hogeschool Gent het gebruik van regionale eiwitbronnen in de biologische leghennenhouderij maximaliseren. Dat gebeurt via kuilexperimenten met veldbonen en graan, en via de opvolging van verteerbaarheid, dierprestaties en de kwaliteit van de eieren bij inmenging in het rantsoen van leghennen.

Nieuwsgolf maart 2018

Overleving voorspellen en verbeteren

Welke vissoorten hebben een redelijke kans op overleving na teruggooi, en onder welke omstandigheden? Via modellering wil ILVO een eerste inschatting maken van de overlevingskansen van verschillende vissoorten. Op basis daarvan kan beslist worden of de piste van uitzonderingsmaatregel op de Europese aanlandplicht verder wordt onderzocht.

Nieuwsgolf maart 2018

Bijvangsten reduceren en overleving verbeteren: technische innovaties gecombineerd

Bestaande en nieuwe visserijtechnische innovaties verfijnen en combineren met het oog op minder bijvangst en een betere overleving, dat is het doel van het project COMBITUIG. Onderzoek en intense samenwerking met de sector moeten de invoering van de aanlandplicht vergemakkelijken.

Nieuwsgolf maart 2018

Bemesten is geen randgebeuren

Via een pas opgestart demonstratieproject willen Inagro, ILVO en PCLT verschillende technieken en maatregelen rond doordachte bemesting demonstreren, en bewustmaking creëren bij landbouwers en loonwerkers.

Nieuwsgolf maart 2018

Geïntegreerde beheersing van de preimineervlieg Phytomyza gymnostoma

Sinds 2012 wordt de Vlaamse preiteelt geplaagd door de preimineervlieg, en dus is er nood aan een beheersingsstrategie. PCG, ILVO, Inagro en PSKW starten daarom met een onderzoek naar de biologie van de vlieg, naar diagnose, natuurlijke vijanden en mogelijke beheersing via teelttechniek en insecticiden.

Pagina 9 van 75Eerste   Vorige   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Volgende   Laatste