Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf mei 2018

Onderzoek naar erosiebestrijding in een jaar met extreme droogte: GOMEROS 2017

In 2017 ging het GOMEROS-project verder met het optimaliseren van teelttechnieken die erosie kunnen voorkomen in groenten en maïs met behoud van gewasopbrengst. Door gebruik te maken van regenvalsimulaties kon, ondanks de droogte in 2017, het erosiebestrijdende effect van een aantal technieken toch geëvalueerd worden.

Nieuwsgolf mei 2018

Programma Water-Land-Schap: 14 initiatieven worden concreet uitgewerkt

Problemen met water in landelijke gebieden in onderlinge samenhang oplossen, dat is het beoogde doel van Water-Land-Schap. Door het programmateam, waaronder ook ILVO, werden uit 40 ingediende voorstellen 14 projecten geselecteerd om verder uit te werken als landinrichtingsproject.

Nieuwsgolf mei 2018

Methaanemissie bij runderen: kan een transplantatie van pensflora de emissie verminderen?

In het kader van het klimaatonderzoek heeft ILVO voor het eerst een proef gedaan waarbij het pensmicrobioom van de ene koe naar de andere werd overgeplaatst. Uitgangspunt was dat koeien een verschillende hoeveelheid methaan produceren, zelfs als ze hetzelfde voeder krijgen. Dat zou kunnen wijzen op verschillen in het microbioom in de pens. Iets wat misschien, naar analogie met transplantaties van fecale darmflora bij mensen, te beïnvloeden valt. ”Helaas blijken de methaanproduceerders binnen de totale populatie van aanwezige micro-organismen stabiel aanwezig bij alle koeien. Andere bacteriesoorten wijzigden wel na de flora-transfer.” zegt ILVO-UGent onderzoeker Thijs De Mulder aan het eind van zijn doctoraat. De resultaten van dit onderzoek geven verder richting aan de methaan-reducerende onderzoeksstrategieën in de melkveehouderij.

Nieuwsgolf maart 2018

Hybride charcuterie: vleesproducten met plantaardige eiwitten

Ecologisch duurzamere vleeswaren met een uitgebalanceerd, gezond eiwitprofiel, dat is het doel van het internationale initiatief MEATHYBRID. Plantaardige eiwitten uit onder andere erwt, koolzaad en lupine worden gescreend op eiwitprofiel, oplosbaarheid en mengbaarheid. Ook de verwerkbaarheid, smaak en stabiliteit van vlees-plantmengsels worden onderzocht.

Nieuwsgolf maart 2018

Van mest naar mens?

Antibioticaresiduen, antibioticaresistente bacteriën en antibioticaresistentiegenen in mest, bodem en plant en de mogelijke blootstelling voor de mens.

Transfer van antibioticaresistentie door vleesconsumptie is een gekende weg, maar wellicht is ook de route via de omgeving een belangrijke blootstellingsroute voor de mens. Via experimenten met inoculatie van residuen in bemeste bodem, en waarop prei en veldsla geteeld worden, wordt uiteindelijk het risico op blootstelling van de mens aan antibioticaresistentiegenen en -residuen via de consumptie van deze groenten ingeschat.


Pagina 8 van 75Eerste   Vorige   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Volgende   Laatste