Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf oktober 2017

Hengels tellen aan zee?

Monitoring van de recreatieve visserij in België in functie van visserij en ruimtelijke planning op zee.
Hoe gaat het met de recreatieve visserij, en met de vissoorten die ze vangen? Waar zijn recreatieve vissers meest actief? Zien we veranderingen van jaar tot jaar? En wat is de relatie tussen de recreatieve visserij en de commerciële visserij? Met deze vragen als uitgangspunt voeren ILVO, VLIZ en de Federale Overheidsdienst Leefmilieu een monitoring uit van de recreatieve visserij. De gegevens bieden ondersteuning aan het Europees visserijbeleid, de Kaderrichtlijn Mariene Strategie en de richtlijn van OSPAR.

Nieuwsgolf oktober 2017

Agro-ecologie in de Vlaamse rundveehouderij: moeilijkheid of opportuniteit?

Waarom geraken agro-ecologische principes in de vergetelheid in de Vlaamse rundveesector? Zijn er mogelijke verduurzamingspaden? Om een antwoord te bieden op die vragen combineert ILVO analyses van bedrijfsgegevens met een onderzoek naar het “mentale landschap” van landbouwers. Dat laatste gebeurt via de techniek van “Fuzzy Cognitive Maps”.

Nieuwsgolf oktober 2017

Drone zkt. Piloot, Piloot zkt. Drone. Naar de ontwikkeling van een vraag-gestuurde markt voor UAV’s

Via demonstratie-events met drones en bevragingen wil het project ICAReS de drempel naar UAV-toepassingen verkleinen in de sectoren landbouw, water en infrastructuur, en natuur- en bosbeheer. Deze pro-actieve aanpak moet op termijn leiden tot partnermatching en tot innovatie in de sector.

Nieuwsgolf oktober 2017

Medicijnen in varkensvoeder.

Homogeniteit, stabiliteit en versleping van geneesmiddelen ingemengd in het voeder en drinkwater voor groepsbehandeling van varkens.

Een groepsbehandeling van varkens tegen infecties of parasieten kan gebeuren via inmenging van het medicijn in voeder of water. Maar is het medicijn dan wel homogeen verdeeld? Blijft het stabiel? Blijven er dan geen resten achter? Om een antwoord te bieden op die vragen, starten ILVO, UGent en BEMEFA met een onderzoek naar de homogeniteit, stabiliteit en versleping van enkele vaak ingezette geneesmiddelen. Uiteindelijk doel is het formuleren van concrete adviezen over goede praktijken voor groepsbehandeling in de varkenshouderij.


Nieuwsgolf oktober 2017

Doelgroepenvoeding in de horeca?

Kennisoverdracht naar horecakeukens over het herformuleren van producten en het aanpassen van producten aan doelgroepen.

Minder suiker, zonder zout of vet, glutenvrij, makkelijk door te slikken, zonder allergenen: het herformuleren van producten en het aanpassen aan doelgroepen is een belangrijke evolutie in de voedingssector. Maar hoe vertaal je dat naar de horeca, met respect voor het culinaire erfgoed? Partners van het INNOCHEF project organiseren kookworkshops over productinnovaties, met het oog op een verdere professionalisering in de keuken.


Pagina 8 van 69Eerste   Vorige   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Volgende   Laatste