Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf november 2012

Voedselproductie met het oog op de toekomst. Nevenstromen uit de voedingsindustrie valoriseren: herintroductie in de voedingsketen

De maatschappij wil dat de landbouw- en visserijsector productiemiddelen efficiënter inzetten, verliezen zoveel mogelijk vermijden en kringlopen zo goed mogelijk sluiten. Met de hedendaagse productie- en verwerkingsmethoden wordt vaak slechts een beperkt deel van het kwaliteitsvolle uitgangsproduct gevaloriseerd. De neven- en reststromen die hierbij ontstaan kennen verder meestal een laagwaardige toepassing in de vorm van dierenvoeder of verbranding. Veel van deze restfracties zouden kunnen gebruikt worden in toepassingen met een hogere waarde. Denk maar aan wortelsap uit wortelschillen of preibrood op basis van het groene deel van prei.

Nieuwsgolf november 2012

Een nieuwe vaart voor Vlaamse langoustines. Herlancering van een lucratieve visserij

Na een bloeiperiode kwam de Vlaamse langoustinevisserij op een laag pitje te staan. Twee lopende projecten beogen nu een nieuw élan voor deze tak van onze visserij via een aantal technische en economische verbeteringen.

Nieuwsgolf november 2012

Hoe kunnen we ons voedsel op duurzame wijze (blijven) produceren? Met de levenscyclusanalyse (LCA) op zoek naar duurzaamheidswinsten in de Vlaamse landbouw

“Duurzaamheid” is een gretig gebruikt begrip. Dat is ook zo als het om de discussie over onze voedselproductie gaat. Maar hoe kan je die duurzaamheid van producten en processen afdoend meten en evalueren? Want meten is weten. ILVO zoekt het uit via de zogenaamde levenscyclusanalyse.

Nieuwsgolf november 2012

Hoe vers is de vis? Seaquid: een stap vooruit naar een objectieve keuring?

In de veiling worden versheidsmetingen van vis momenteel uitgevoerd aan de hand van de KIM-score (Kwaliteit Index Methode). Deze methode is gebaseerd op persoonsgebonden observaties en is dus niet 100% objectief. Het project Seaquid van ILVO-Visserij wou dus nagaan in welke mate het gebruik van een toestel (Sequid, www.sequid.de) de objectiviteit van die versheidsmeting kan verhogen. Ook de invloed van de vangstmethode op de versheid werd hierbij bestudeerd.

Nieuwsgolf november 2012

Schadelijke resten? Residu-onderzoek bij dierlijke producten van pluimvee en groenten

ILVO onderzocht via meerdere projecten de impact van pluimveevoeder op de mogelijke aanwezigheid van residuen. Deze kunnen rechtstreeks in kipafgeleide producten zitten of onrechtstreeks in groenten terechtkomen na bemesting met kippenmest. De risico’s voor de consument lijken minimaal te zijn, maar verdienen toch de nodige blijvende aandacht en waakzaamheid.

Pagina 73 van 75Eerste   Vorige   66  67  68  69  70  71  72  [73]  74  75  Volgende   Laatste