Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2017

Van nieuwe technologie naar aangepaste, evenwichtige voeding.

Overdracht van kennis en verspreiding van technologieën naar de voedingsindustrie met het oog op de vermarkting van evenwichtige voeding.
Bedrijven ondersteunen om aangepaste, evenwichtige voeding te produceren voor doelgroepen, en dat op een energie-efficiënte en rendabele manier, dat is het doel van het nieuwe project FOODINNOTECH. Doelgroepenvoeding heeft namelijk specifieke vereisten op vlak van nutritionele waarde, smaak en textuur, en daarvoor zijn technologische innovaties vereist. Binnen het project zal ILVO een kennisoverdracht én een verspreiding van de innovatieve technologieën bij bedrijven bewerkstelligen.

Nieuwsgolf december 2017

Zink en darmgezondheid. Supplementatie van zinkaminozuurcomplexen bij vleeskippen

ILVO en UGent ontrafelen in een 4-jarig onderzoeksproject de impact en het werkingsmechanisme van zink ter hoogte van de darm bij vleeskippen. Uit een eerste proef blijkt alvast een positief effect van supplementatie met zinkaminozuurcomplexen op darmmorfologie en oxidatieve stress.

Nieuwsgolf december 2017

Soja kan het zesde belangrijkste akkerbouwgewas in Vlaanderen worden

ILVO maakte onlangs nieuwe resultaten bekend over teelt-technisch en agro-economisch onderzoek rond soja in Vlaanderen. Afgelopen seizoen werden al 30 hectare commerciële soja geplant én geoogst. Met een gunstig resultaat, zeggen de betrokken bedrijven. Zij bevestigen de haalbaarheid van het geplande groeipad voor soja in Vlaanderen de komende seizoenen.

Nieuwsgolf december 2017

Hoop op herstel. De huidige status van de bodemfauna in de mariene bodembeschermingszones van de Vlaamse Banken.

In de toekomst zullen enkele zones in ons deel van de Noordzee beschermd worden tegen bodemverstoring, met het oog op herstel van de lokale bodemgemeenschappen. Maar hoe ziet die bodem er nu uit? En hoe is het gesteld met de fauna die er nu leven? ILVO en KBIN onderzochten de toekomstige beschermingszones en zien potentieel voor herstel.

Nieuwsgolf december 2017

Zeevisserij en bodemberoering: van zwart-wit naar complexiteit en nuance

Hoe zit het nu precies met de gevolgen van bodemberoering door sleepnetvisserij? Drieëndertig partners, waaronder ILVO, voerden 4 jaar lang intens onderzoek uit langsheen alle Europese kusten. Daaruit blijkt dat de gevolgen van bodemberoering sterk afhankelijk zijn van type sleepnet, van visserij- intensiteit en van type habitat. De problematiek van bodemberoering is dus niet zo zwart/wit als die soms wordt voorgesteld en is er een vol complexiteit en nuance.

Pagina 7 van 69Eerste   Vorige   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Volgende   Laatste