Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2012

Veiliger met krab. Wat is de invloed van het verwerkingsproces op mariene toxines in krab?

In het Marbitox project buigen we ons over mariene biotoxines geproduceerd door algen. Tijdens een algenbloei op zee komen deze toxines terecht in verschillende soorten schaal- en schelpdieren door filtratie van besmet water (bv. bij mosselen of oesters) of door het eten van besmet voedsel (bv. bij krabben of kreeften).

Nieuwsgolf december 2012

VALDUVIS: een faire prijs voor duurzame vis? Duurzaam gevangen Belgische vis naar waarde schatten

Het VALDUVIS-project van ILVO-Visserij beoogt een betere bepaling en zichtbaarheid van de duurzaamheid van de Belgische vis. Dat kan een duurzamere vloot en de mogelijkheid tot een betere visprijs stimuleren.

Nieuwsgolf december 2012

De kringloop sluiten door verwerken? Innovatieve strategieën voor optimale energie- en nutriëntenbenutting door koppeling van dierlijke en plantaardige productiesystemen

Het project INEMAD focust op innovatieve strategieën om landbouwsystemen voor dierlijke en plantaardige productie opnieuw met elkaar te verbinden. INEMAD beantwoordt de vraag: Welke nieuwe methodes en voorzieningen moeten ontwikkeld worden om de recycling binnen deze gespecialiseerde context te herstellen?

Nieuwsgolf december 2012

Op zoek naar niet-toegelaten contaminanten. Monitoring van niet-geautoriseerde GGO's in de voedsel- en voederketen

Bij ILVO inventariseren en karakteriseren we niet-geautoriseerde genetisch gewijzigde organismen (GGO’s). Zo ontwikkelen we bruikbare technieken om deze in voedingsmiddelen en diervoeder op te sporen.

Nieuwsgolf december 2012

Kwaliteitsbepaling van maïs in het kader van rassentoelating. Effect van oogsttijdstip, incubatietijd en droogte op de verteerbaarheid

Bij ILVO loopt momenteel een doctoraatsonderzoek over de kwaliteit van kuilmaïs onder Vlaamse klimaat- en uitbatingsomstandigheden.

Pagina 65 van 69Eerste   Vorige   60  61  62  63  64  [65]  66  67  68  69  Volgende   Laatste