Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Thema-Nieuwsgolf 'Een platform voor bio' - januari 2013

Aandacht voor ziektegevoeligheid bij toelating van nieuwe rassen tot de nationale rassencatalogus

Alvorens nieuwe rassen van landbouwgewassen kunnen gecommercialiseerd worden, moeten ze onderzocht worden op hun Cultuur- en Gebruikswaarde (CGW). Hiervoor worden de landbouwkundige eigenschappen van nieuwe rassen vergeleken met deze van reeds bestaande succesvolle rassen van de huidige rassencatalogus. Alleen nieuwe rassen die een voldoende CGW-waarde bezitten, worden voorgesteld voor opname op de Belgische rassencatalogus. Eén van de belangrijke aspecten die tijdens deze CGW-proeven wordt onderzocht is de resistentie of tolerantie van nieuwe rassen tegen diverse ziekten.

Thema-Nieuwsgolf 'Een platform voor bio' - januari 2013

Niet-kerende grondbewerking in Vlaamse biologische landbouw

Een aantal biologische land- en tuinbouwers passen reeds meerdere jaren niet-kerende grondbewerking toe op hun bedrijf of wil hiermee starten. Hiermee trachten ze het bodemleven te bevorderen en een betere bodemstabiliteit te bekomen. Inagro Afdeling biologische productie biedt met het CCBT-project ‘Niet-kerende grondbewerking in Vlaamse biologische landbouw’ aan biologische land- en tuinbouwers een forum voor kennisuitwisseling omtrent deze vorm van grondbewerking. Tijdens een persoonlijk bedrijfsbezoek op tien Vlaamse biologische bedrijven wordt met de bedrijfsleiders besproken hoe zij dit aanpakken en wat hun ervaringen zijn met niet-kerende grondbewerking. Dit maakt het mogelijk de vorderingen en knelpunten in kaart te brengen en hierop gericht een antwoord te zoeken.

Thema-Nieuwsgolf 'Een platform voor bio' - januari 2013

Mogelijkheden met vlinderbloemigen in de veehouderij

Gras/klaver is op alle biologische veebedrijven aanwezig en onmisbaar. De gangbare landbouw is nog te weinig overtuigd van het potentieel van deze gewascombinaties. Luzerne/gras wordt te weinig uitgezaaid ondanks de zeer hoge droge stof- en eiwitproductie per ha.

Thema-Nieuwsgolf 'Een platform voor bio' - januari 2013

Bloemenranden voor natuurlijke plaagbeheersing

Vele nuttige organismen, zoals natuurlijke vijanden van plaaginsecten, hebben het moeilijk om te overleven in een intensieve landbouwomgeving. Het onderzoek rond dit thema richt zich dan ook op de vraag hoe we deze nuttige organismen maximaal kunnen stimuleren en inzetten in een meer ecologische landbouwbedrijfsvoering. Een belangrijke voorwaarde is de aanwezigheid van een geschikt leefgebied dat voorziet in de belangrijkste behoeften zoals voedsel voor alle levensstadia, dekking en een plaats om te overwinteren. Met de aanleg van bloemenranden trachten we daaraan tegemoet te komen. Het onderzoek gaat na in hoeverre het lukt om daarmee nuttige organismen aan te trekken en populaties op te bouwen, en ook of er dan een succesvolle natuurlijke plaagbestrijding plaatsvindt.

Thema-Nieuwsgolf 'Een platform voor bio' - januari 2013

Biologische bestrijding van invasieve mineermot Tuta absoluta in Vlaamse tomatenteelt

De Vlaamse tomatenteelt heeft er sinds kort een nieuwe vijand bij. De tomatenmineermot Tuta absoluta, van oorsprong uit Zuid-Amerika, is een plaaginsect waarvan de rups mijngangen maakt in de bladeren van de tomatenplant. Dit leidt tot minder fotosynthese en dus ook tot een lagere productie. De rups kan ook in de tomaten zelf zitten, waardoor deze ongeschikt worden voor consumptie en verkoop. De ervaringen in Zuid-Amerika en het Middellandse Zeegebied leren dat T. absoluta een ware ravage kan aanrichten. Vandaar de vrees dat dit plaaginsect ook in de Vlaamse tomatenteelt ernstige schade kan aanrichten.

Pagina 64 van 74Eerste   Vorige   59  60  61  62  63  [64]  65  66  67  68  Volgende   Laatste