Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf maart 2013

Nieuw industrieel beleid als impuls voor food innovatie. De creatie van een open pilootinfrastructuur ter bevordering van vernieuwing in de voedingsindustrie.

Krachten zijn krachtiger als je ze bundelt. Daarom gaan ILVO, Flanders’ Food en FEVIA samen aan de slag om de pilootinfrastructuur en labo-infrastructuur in wetenschappelijke instellingen en de voedingsindustrie in Vlaanderen in beeld te brengen. Want samenwerking en openheid leiden tot innovatie.

Nieuwsgolf maart 2013

Netwerken aan welzijn. Een gecoördineerd Europees dierenwelzijnsnetwerk.

Verschillende Europese verordeningen en besluiten op het gebied van dierenwelzijn worden niet altijd en overal even goed nageleefd. Via deelname aan het EUWelNet- pilootproject wil ILVO meehelpen om dit te verbeteren. Dat kan o.a. door een betere kennisdeling en –overdracht gestuurd vanuit een nieuw Europees netwerk van experts.

Nieuwsgolf maart 2013

Nette en gezonde stallen geven ook veilig voedsel. Optimalisatie van reiniging en ontsmetting in de veehouderij.

Nette en gezonde stallen zorgen voor gezonde dieren en veilig voedsel. Maar dat is niet zo evident of eenvoudig als het lijkt. Ook ILVO werkt mee om hier de puntjes op de verschillende i’s te zetten.

Nieuwsgolf maart 2013

Hoe de koe bij de horens te vatten? Een vergelijking van bij het slachtproces gebruikte fixeermethodes voor runderen

Uit religieuze overwegingen worden in Europa runderen voor halal of koosjer vlees vaak onverdoofd geslacht. ILVO zoekt samen met een aantal buitenlandse partners uit wat de best mogelijke methode is om deze dieren bij het slachten te fixeren, zowel qua dierenwelzijn als op socio-economisch vlak.

Nieuwsgolf maart 2013

Meer kennis voor minder stalemissie. Optimalisatie van luchtwassers voor de beperking van ammoniak-, geur- en broeikasgasemissies uit stalsystemen.

Nieuwe varkens- en pluimveestallen moeten in Vlaanderen ammoniakemissiearm gebouwd worden. Daartoe gebruikt men onder meer luchtwassers. Over dit proces van reductie is echter nog steeds onvoldoende detailkennis aanwezig. Samen met UGent draagt ILVO een doctoraatsproject dat onderzoekt hoe het potentieel van de luchtwassers zo goed mogelijk kan benut worden.

Pagina 61 van 74Eerste   Vorige   56  57  58  59  60  [61]  62  63  64  65  Volgende   Laatste