Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf maart 2013

Bio in Beeld. Ontwikkeling van kengetallen via systeemgericht onderzoek en participatorisch traject.

Het Bio in Beeld-project van ILVO brengt de verschillende spelers in de Vlaamse biolandbouw samen. Het einddoel is een vraag-gestuurde, doelgerichte en efficiënte kenniscompilatie. Die moet concrete kengetallen opleveren waarmee we het bio-bedrijfsmanagement kunnen ondersteunen op de weg naar meer duurzaamheid en competitiviteit.

Nieuwsgolf maart 2013

Nieuw industrieel beleid als impuls voor food innovatie. De creatie van een open pilootinfrastructuur ter bevordering van vernieuwing in de voedingsindustrie.

Krachten zijn krachtiger als je ze bundelt. Daarom gaan ILVO, Flanders’ Food en FEVIA samen aan de slag om de pilootinfrastructuur en labo-infrastructuur in wetenschappelijke instellingen en de voedingsindustrie in Vlaanderen in beeld te brengen. Want samenwerking en openheid leiden tot innovatie.

Nieuwsgolf maart 2013

Netwerken aan welzijn. Een gecoördineerd Europees dierenwelzijnsnetwerk.

Verschillende Europese verordeningen en besluiten op het gebied van dierenwelzijn worden niet altijd en overal even goed nageleefd. Via deelname aan het EUWelNet- pilootproject wil ILVO meehelpen om dit te verbeteren. Dat kan o.a. door een betere kennisdeling en –overdracht gestuurd vanuit een nieuw Europees netwerk van experts.

Nieuwsgolf maart 2013

Nette en gezonde stallen geven ook veilig voedsel. Optimalisatie van reiniging en ontsmetting in de veehouderij.

Nette en gezonde stallen zorgen voor gezonde dieren en veilig voedsel. Maar dat is niet zo evident of eenvoudig als het lijkt. Ook ILVO werkt mee om hier de puntjes op de verschillende i’s te zetten.

Nieuwsgolf maart 2013

Hoe de koe bij de horens te vatten? Een vergelijking van bij het slachtproces gebruikte fixeermethodes voor runderen

Uit religieuze overwegingen worden in Europa runderen voor halal of koosjer vlees vaak onverdoofd geslacht. ILVO zoekt samen met een aantal buitenlandse partners uit wat de best mogelijke methode is om deze dieren bij het slachten te fixeren, zowel qua dierenwelzijn als op socio-economisch vlak.

Pagina 56 van 69Eerste   Vorige   51  52  53  54  55  [56]  57  58  59  60  Volgende   Laatste