Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf juli 2013

MRSA: van kraamstal tot slagerij. Studie van de moleculaire epidemiologie van LA-MRSA in de varkenshouderij.

Het doctoraatsonderzoek van Marijke Verhegghe (gepubliceerd als “Molecular epidemiology of livestock-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus in the Belgian pork production chain.”) bevestigt de aanwezigheid van LA-MRSA (een type van MRSA gevonden bij landbouwdieren) in de varkenshouderij en legt de genetische diversiteit van deze bacterie bloot. Het onderzoek focuste ook op de contaminatieroutes in de varkenshouderij van kraamstal tot slagerij. De resultaten tonen dat meer efficiënte hygiënemaatregelen nodig zijn om het percentage LA-MRSA in Belgische varkensbedrijven te reduceren.

Nieuwsgolf juli 2013

De vinger op klaverrot. Naar een meer efficiënte resistentieveredeling in rode klaver.

Klaverrot is een schimmelziekte die heel wat onheil kan aanrichten in onze voedergewassen. In "Breeding for resistance to clover rot (Sclerotinia spp.) in red clover (Trifolium pratense)", het doctoraat van Tim Vleugels (ILVO) werd de diversiteit bestudeerd bij schimmelisolaten afkomstig van rode klaver. Via nieuwe bio-toetsen werden bronnen van resistentie onderzocht en werd klaverrot resistentie gekarakteriseerd. Zo leverde deze studie nieuwe wetenschappelijke kennis op over klaverrot in rode klaver. En dat biedt dan weer nieuwe perspectieven voor resistentieveredeling.

Nieuwsgolf juli 2013

Veelzijdig besparen. Minder soja verbruik door bestendiger soja.

Het gebruik van sojaschroot in veevoeder staat onder druk. De sojaprijs stijgt, de ontbossing voor de sojateelt in Zuid-Amerika gaat door, en er is competitie tussen sojaschroot voor veevoeder en sojaschroot voor humane voeding. ILVO leidde een project – met als partners Inagro Beitem, PVL Bocholt en Hooibeekhoeve Geel – om na te gaan of gebruik van beschermd sojaschroot, met als gevolg een verhoogde eiwitwaarde, de absolute vraag naar (en de import van) sojaschroot in de veevoeding kan verminderen. Het onderzoek werd gefinancierd door Boerenbond.

Nieuwsgolf juli 2013

Virtuele planten. De wiskundige beschrijving van plantfuncties en architectuur voor een beter begrip van de plantreacties op de omgeving.

Het recent opgestarte onderzoek rond virtuele planten biedt de mogelijkheid om de toenemende plantfysiologische kennis van deelprocessen te bundelen en om plantfuncties en eigenschappen op een geïntegreerde wijze te begrijpen. ILVO – Plant krijgt er op deze manier een veelbelovend hulpmiddel bij in het onderzoeksdomein Groei & Ontwikkeling.

Nieuwsgolf juli 2013

De voedingsketen als transformer. Omvorming naar een duurzame landbouw en voeding.

Duurzaamheid staat hoog op de maatschappelijke agenda. Dat is niet anders voor de agrovoedingsketen. Grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatsverandering, verstedelijking, vergrijzing, schaarste van natuurlijke hulpbronnen en globalisering creëren grote uitdagingen voor de landbouw en voedingsindustrie. De sterke verbondenheid tussen de voedingsindustrie en de landbouw zorgen voor de noodzaak van een integrale aanpak in samenwerking met alle ketenspelers. ILVO-Landbouw en Maatschappij wil daarbij een helpende hand uitsteken.

Pagina 56 van 74Eerste   Vorige   51  52  53  54  55  [56]  57  58  59  60  Volgende   Laatste