Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Thema-Nieuwsgolf 'Een platform voor bio' - januari 2013

Biologische en low-input melkveehouderij: valse vrienden? SOLID, naar innovatie in de biologische melkveehouderij

In het Europese SOLID (Sustainable Organic and Low Input Dairying) project worden verbeterstrategieën opgespoord die biologische melkveehouders moeten toelaten om competitief te innoveren. Biologische landbouw wordt daarbij samen met de lage-input landbouw bestudeerd, aangezien beide landbouwsystemen zich moeilijk kunnen identificeren met de huidige innovatiestrategieën die eerder gericht zijn op de gangbare, intensieve productiesystemen. De vraag stelt zich in welke mate low-input en biologische bedrijven werkelijk dicht bij elkaar aanleunen, of dat hun gelijkenis eerder schijnbaar is omwille van hun beider grote verschil met de intensieve gangbare melkveebedrijven. Zijn het misschien valse vrienden? Inzichten in aspecten van gelijkenis en verschil tussen beide vormen zijn zeker van belang: wanneer ze voldoende gelijkenissen vertonen, kan een zoektocht naar competitieve strategieën efficiënter gebeuren en dat is van onmiskenbaar belang voor zowel de low-input als de biologische bedrijven.

Thema-Nieuwsgolf 'Een platform voor bio' - januari 2013

Optimalisatie en innovatie van de biologische en low input melkveehouderij via Europese samenwerking

Het voorbije jaar hebben ILV- onderzoekers een tiental biologische melkveebedrijven (koeien en geiten) in Vlaanderen en Nederland bezocht om een beeld te krijgen van de duurzaamheidsaspecten op elk bedrijf. Dit gebeurde in het kader van het Europese SOLID project (Sustainable Organic and Low Input Dairying). Dit project wil de technische prestaties en de economische competitiviteit van biologische en ‘low input’ melkveesystemen in Europa aanscherpen, en tegelijk ook hun potentieel tot het leveren van ecologische diensten en het bevorderen van biodiversiteit optimaliseren.

Thema-Nieuwsgolf 'Een platform voor bio' - januari 2013

Beren of castraten: Alternatieven voor onverdoofde castratie

Onverdoofde castratie van biggen staat zowel in België als andere Europese landen al lange tijd ter discussie. Verschillende spelers uit de Europese varkenssector, detailhandelaren en ngo’s hebben afgesproken om vanaf 1 januari 2012 af te stappen van onverdoofde castratie. Men staat nu voor de keuze tussen verdoving of pijnbestrijding. Vanaf 1 januari 2018 wil men overstappen naar het afmesten van intacte beren.
Verschillende alternatieven werden ontwikkeld, maar informatie over de haalbaarheid in de praktijk ontbrak. Daarom werden in een onderzoeksproject, mede-gefinancierd door de sector, vijf behandelingen in de praktijk vergeleken: onverdoofde castratie, castratie met CO2-verdoving, castratie met pijnbestrijding, immunocastratie en afmesting van intacte beren. De omschakeling naar een alternatief voor onverdoofde castratie houdt niet enkel in dat er op een andere manier gecastreerd moet worden of dat er niet meer gecastreerd moet worden. In het CASPRAK project werd uitgegaan van de volgende eisen aan alternatieve productiewijzes: een wijziging van de castratiemethodiek moet praktisch en economisch haalbaar zijn voor de varkenshouder, het alternatief voor onverdoofde castratie moet onder praktijkomstandigheden een verbetering zijn voor het dier en de eindkwaliteit van het varken moet goed zijn. Het alternatief moet ook wettelijk toegelaten zijn en er moet afzet gegarandeerd zijn.

Thema-Nieuwsgolf 'Een platform voor bio' - januari 2013

Heeft Belgisch rundvee nood aan beschutting op de weide?

In gematigde streken wordt het meeste rundvee – zeker in de bio-sector - ten minste een deel van het jaar op de weide gehouden en dus blootgesteld aan weer en wind. Onderzoek in extremere klimaten heeft aangetoond dat koude- en hittestress negatieve gevolgen kunnen hebben voor dierenwelzijn en productiviteit. Het is echter onduidelijk of ongunstige weersomstandigheden in een gematigd klimaat als in België zo vaak voorkomen en zo extreem zijn dat dit problematisch kan zijn voor runderen en welke vorm van beschutting dan best voorzien wordt. ILVO – i.s.m. met UGent en KULeuven – onderzoekt dit in het PASTRESS project.

Thema-Nieuwsgolf 'Een platform voor bio' - januari 2013

HealthyHens: Bevorderen van gezondheid en welzijn bij bio-leghennen in Europa

Het Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVO) neemt als Vlaamse partner deel aan het Europese CORE Organic II project “HealthyHens”. De algemene doelstelling van HealthyHens is de identificatie van managementstrategieën die leiden tot een goede gezondheid en welzijn bij biologische leghennen in Europa.

Pagina 56 van 68Eerste   Vorige   51  52  53  54  55  [56]  57  58  59  60  Volgende   Laatste