Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf maart 2018

ILVO-Rassenlijst maïs 2018

De ILVO - rassenlijst gaat nu volledig digitaal en is te raadplegen via https://www.ilvo.vlaanderen.be/rassenlijst/. De website geeft per teelt de meest relevante teeltinformatie, de rassenlijst en de lijst met kwekers en vertegenwoordigers. Voor de editie 2018 werden 10 nieuwe kuilmaïsrassen en 5 nieuwe korrelmaïsrassen toegevoegd.

Nieuwsgolf maart 2018

Stedelijk beleid rond stadslandbouw maakt het verschil: lessen uit Gent, Philadelphia en Warschau

Initiatieven voor stadslandbouw hebben een grotere slaagkans als er structurele steun is door de stad of gemeente, én als er een balans is tussen het streven naar economische haalbaarheid en het vergroten van de sociale gelijkheid in de stad. Dat concludeerde ILVO-UGent onderzoekster Charlotte Prové na een vergelijkende studie over stadslandbouw in Gent, Philadelphia en Warschau.

Nieuwsgolf december 2017

In het zog van de rog. Naar een efficiënt en correct beheer van roggenpopulaties in de Noordzee en het Engels Kanaal.

Binnen het Europese project SUMARIS zal ILVO gegevens verzamelen over aantallen, biomassa en overleving van de belangrijkste roggensoorten in de Noordzee en het Engels Kanaal. Dat is nodig omdat in het huidige beheersysteem géén onderscheid gemaakt wordt tussen de soorten. De verzamelde gegevens moeten toelaten om de bestanden efficiënter te gaan beheren en om de aanlandplicht correct toe te passen.

Nieuwsgolf december 2017

Vis en vloot in balans? Vlaams Vlootrapport biedt overzicht over vloot, quota, vangsten en visserijactiviteit.

Is er een evenwicht tussen wat de Belgische vloot kan vangen, en de hoeveelheid beschikbare vis? Om op die vraag vanuit Europa te kunnen antwoorden stellen ILVO en het Departement Landbouw en Visserij een vlootrapport op. Bij een onbalans, bijvoorbeeld bij te weinig vis of teveel motorvermogen, kunnen maatregelen overwogen worden om die balans te herstellen.

Nieuwsgolf december 2017

Coastbusters: kustbescherming door aanleg van biogene riffen

“Kunnen we onze stranden tegen stormen beschermen met natuurlijke riffen?”, dat is de hamvraag binnen het project Coastbusters. De partners van het project onderzoeken hoe ze op een duurzame en snelle manier riffen kunnen aanleggen van zeewier, zeegras, schelpdieren en schelpkokerwormen, én hoe deze riffen een invloed hebben op onze kust.

Pagina 5 van 69Eerste   Vorige   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste