Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf september 2020

Raywatch moet kennis over roggen vergroten, in functie van beter beheer en uitzondering op de aanlandplicht

Voor een beter beheer van roggen, zowel voor de bestandsraming als in het kader van de aanlandplicht, is er een dringende nood aan (veel) biologische gegevens en overlevingsdata. ILVO-onderzoekers gaan daarom gericht inschepen op commerciële zeereizen, in nauw overleg met vissers én gewapend met nieuwe technologieën.

Nieuwsgolf september 2020

Eiwitten uit reststromen van zeewier en peulvruchten: via bioraffinage naar nieuwe waardeketens voor food en feed

Een duurzame en goedkope oplossing voor het terugwinnen van biofunctionele en technologische eiwitten, dat is het doel van Europees project ALEHOOP, met ILVO als één van de 16 partners. Dit project voorziet een demonstratie op pilootschaal gericht op de extractie van goedkope voedingseiwitten door middel van een duurzaam en goedkoop proces, en dit op basis van reststromen van macroalgen en peulvruchten. De opgezuiverde eiwitten zullen worden gebruikt in de voedings- en diervoedersector.

Nieuwsgolf september 2020

OPTIPLUIM: Optimale teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimveevoeding

De zoektocht naar alternatieve (lokale) eiwitbronnen die kunnen ingemengd worden in pluimveevoeder gaat continu verder. Het gebruik van overzeese geïmporteerde soja kan immers moeilijk duurzaam genoemd worden. Via een 4 jaar durende VLAIO-LA-traject wil ILVO, samen met partners Inagro en proefhoeve Bottelare (HOGENT/UGent) de Vlaamse akkerbouwers, pluimveehouders en veevoederindustrie handvaten aanreiken voor het gebruik van lokaal geteelde, eiwitrijke vlinderbloemige gewassen.

Nieuwsgolf september 2020

Fitte kalveren? Onderbouwde technische kennis moet opfok verbeteren met het oog op rentabiliteit en dierenwelzijn

Goede praktijken en concrete verbeteracties voor kalvermanagement in de melkveehouderij, dat is het doel van een nieuw project door ILVO, Inagro, Hooibeekhoeve en Diergezondheidszorg Vlaanderen. Het project werd opgestart naar aanleiding van recente, sub-optimale groeimetingen op Vlaamse melkveebedrijven.

Nieuwsgolf juni 2020

Bemesten bij klimaatsverandering? Literatuurstudie naar nutriëntenverliezen bij extremer weer.

Bij droogte blijven de meststoffen werkloos liggen, bij harde regen spoelen ze weg. Hoe kunnen landbouwers bemesting en/of hun teeltsysteem aanpassen aan deze extreme weersomstandigheden? Met het VLM-project ‘Klimaatadaptieve praktijken voor het terugdringen van nutriëntenverliezen’ verkennen we hoe nutriëntenbeheersing kan afgestemd worden op een veranderend klimaat.


Pagina 3 van 91Eerste   Vorige   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste