Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2017

Soja kan het zesde belangrijkste akkerbouwgewas in Vlaanderen worden

ILVO maakte onlangs nieuwe resultaten bekend over teelt-technisch en agro-economisch onderzoek rond soja in Vlaanderen. Afgelopen seizoen werden al 30 hectare commerciële soja geplant én geoogst. Met een gunstig resultaat, zeggen de betrokken bedrijven. Zij bevestigen de haalbaarheid van het geplande groeipad voor soja in Vlaanderen de komende seizoenen.

Nieuwsgolf december 2017

Hoop op herstel. De huidige status van de bodemfauna in de mariene bodembeschermingszones van de Vlaamse Banken.

In de toekomst zullen enkele zones in ons deel van de Noordzee beschermd worden tegen bodemverstoring, met het oog op herstel van de lokale bodemgemeenschappen. Maar hoe ziet die bodem er nu uit? En hoe is het gesteld met de fauna die er nu leven? ILVO en KBIN onderzochten de toekomstige beschermingszones en zien potentieel voor herstel.

Nieuwsgolf december 2017

Zeevisserij en bodemberoering: van zwart-wit naar complexiteit en nuance

Hoe zit het nu precies met de gevolgen van bodemberoering door sleepnetvisserij? Drieëndertig partners, waaronder ILVO, voerden 4 jaar lang intens onderzoek uit langsheen alle Europese kusten. Daaruit blijkt dat de gevolgen van bodemberoering sterk afhankelijk zijn van type sleepnet, van visserij- intensiteit en van type habitat. De problematiek van bodemberoering is dus niet zo zwart/wit als die soms wordt voorgesteld en is er een vol complexiteit en nuance.

Nieuwsgolf oktober 2017

Hengels tellen aan zee?

Monitoring van de recreatieve visserij in België in functie van visserij en ruimtelijke planning op zee.
Hoe gaat het met de recreatieve visserij, en met de vissoorten die ze vangen? Waar zijn recreatieve vissers meest actief? Zien we veranderingen van jaar tot jaar? En wat is de relatie tussen de recreatieve visserij en de commerciële visserij? Met deze vragen als uitgangspunt voeren ILVO, VLIZ en de Federale Overheidsdienst Leefmilieu een monitoring uit van de recreatieve visserij. De gegevens bieden ondersteuning aan het Europees visserijbeleid, de Kaderrichtlijn Mariene Strategie en de richtlijn van OSPAR.

Nieuwsgolf oktober 2017

Agro-ecologie in de Vlaamse rundveehouderij: moeilijkheid of opportuniteit?

Waarom geraken agro-ecologische principes in de vergetelheid in de Vlaamse rundveesector? Zijn er mogelijke verduurzamingspaden? Om een antwoord te bieden op die vragen combineert ILVO analyses van bedrijfsgegevens met een onderzoek naar het “mentale landschap” van landbouwers. Dat laatste gebeurt via de techniek van “Fuzzy Cognitive Maps”.

Pagina 3 van 65Eerste   Vorige   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste