Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf maart 2018

Bemesten is geen randgebeuren

Via een pas opgestart demonstratieproject willen Inagro, ILVO en PCLT verschillende technieken en maatregelen rond doordachte bemesting demonstreren, en bewustmaking creëren bij landbouwers en loonwerkers.

Nieuwsgolf maart 2018

Geïntegreerde beheersing van de preimineervlieg Phytomyza gymnostoma

Sinds 2012 wordt de Vlaamse preiteelt geplaagd door de preimineervlieg, en dus is er nood aan een beheersingsstrategie. PCG, ILVO, Inagro en PSKW starten daarom met een onderzoek naar de biologie van de vlieg, naar diagnose, natuurlijke vijanden en mogelijke beheersing via teelttechniek en insecticiden.

Nieuwsgolf maart 2018

Sturen van de bitterheid in cichorei en witloof met CRISPR/Cas9 technologie

ILVO gaat aan de slag met de innovatieve CRISPR/Cas9 technologie bij de gewassen witloof en cichorei. Door te veredelen naar meer of minder bitterheid kunnen op termijn nieuwe markten in de voedingsindustrie worden aangeboord.

Nieuwsgolf maart 2018

Leeftijdsbepalingen bij vissen efficiënter dankzij SmartDots open source software

Via het “SmartDots age reading platform” worden leeftijdsbepalingen bij vissen efficiënter en kwalitatiever uitgevoerd. Deze softwareoplossing werd door ILVO ontwikkeld en wordt op Europees niveau uitgerold.

Nieuwsgolf maart 2018

Korte Keten en grootafnemers, hand in hand?

Een opschaling van de korte keten, van individuele consumenten naar professionele gebruikers, dat was het doel van ILVO en Stad Gent in het project “Opschaling Korte Keten”. Er werd draagvlak gecreëerd en drie pilootprojecten werden doorgelicht op vlak van logistieke stromen, levenscyclusanalyse en kosten-baten analyse.

Pagina 2 van 68Eerste   Vorige   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste