Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf april 2017

Aaltjes in Syrische graanvelden.

Nauwkeurige identificatie en kwantificatie met moleculaire technieken, en screening voor resistentie in tarwe.

Een snelle opsporing van verschillende soorten graanparasiterende aaltjes in Syrië én een sprong vooruit in de veredeling naar resistente tarwe, dat is het resultaat van het onderzoek van ILVO-UGent medewerker Fateh Toumi. Hij ontwikkelde een methode om aaltjes nauwkeurig en in één dag moleculair te identificeren en kwantificeren. Bovendien zocht en vond hij resistentiekenmerken in nieuw genetisch materiaal van tarwe.


Nieuwsgolf april 2017

Pulsvisserij op garnalen: goede resultaten, verdere verfijning

De efficiëntie van de garnalenpuls wordt nog maar eens bevestigd door de resultaten van vangstvergelijkingen op de O 82, met 15% meer consumptiegarnaal. Een reductie van de bijvangst blijkt sterk afhankelijk van het aantal klossen op de pees.

Nieuwsgolf april 2017

“Verdwaalde” antibiotica in varkensvoeder.

Impact van kruisbesmetting van diervoeders met antimicrobiële middelen op de resistentieontwikkeling

Het risico op kruiscontaminatie van antibiotica, en vooral van tetracyclines, is reëel en het gevolg van versleping in de veevoederfabriek, tijdens transport of op het varkensbedrijf. Dat bleek al snel tijdens het verloop van de studie CrossContam, uitgevoerd door ILVO, UGent en CODA in opdracht van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Intussen zijn nog strengere maatregelen van kracht geworden met betrekking tot de productie en toediening van gemedicineerde voeders.


Nieuwsgolf april 2017

Stijgende koper- en zinkconcentraties en de mogelijke rol van scheepsverf

Concentraties aan koper en zink in de zeebodem stijgen lokaal, dat blijkt uit metingen nabij baggerloswallen die al sinds 1979 door ILVO worden uitgevoerd. De stijging die werd waargenomen over de periode 2004-2014 werd mogelijks veroorzaakt door het gebruik van deze zware metalen in antifouling, scheepsverf die begroeiing tegengaat. Aanvullend onderzoek in de havens van Nieuwpoort en Oostende legde bovendien grote verschillen bloot tussen de havens, gerelateerd aan verschillen in milieumaatregelen tussen onderhoudsplaatsen voor boten en schepen.

Nieuwsgolf april 2017

Kunstmelk voor kalfjes. Dierprestaties bij gebruik van mageremelkpoeder en weipoederconcentraat in kalvermelk

Poeder van melkwei is even goed als mageremelkpoeder in kunstmelk voor Belgisch Witblauwe
kalveren, maar wel goedkoper, dat blijkt uit ILVO-onderzoek naar de prestaties van kalfjes die worden gevoed met 2 types kunstmelk.

Pagina 10 van 65Eerste   Vorige   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Volgende   Laatste