Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf september 2020

Horti-BlueC Nieuwsbrief 2020: beslissingsmodel voor het verwerken van biomassareststromen ...

... tot bouwstenen voor duurzame teeltsubstraten voor de tuinbouw
Binnen het Europese Horti-BlueC project ontwikkelde ILVO een beslissingsmodel om te komen tot duurzame en circulaire teeltsubstraten. Met dit instrument worden voor meerdere organische afvalstromen de verschillende opties voor verwerking tot CO2 meststof en grondstoffen voor teeltsubstraten voorgesteld. Via dit model is de uit het project bekomen informatie over de reststromen, verwerkingsprocessen en resulterende producten beschikbaar. Meer nieuws over het project en het YouTube kanaal vind je in de tweede nieuwsbrief.


beslissingsmodel

Het Interreg 2 Zeeën project Horti-BlueC wil tot betere en meer duurzame teeltsubstraten in serres komen via circulaire alternatieven voor veen, kokos en steenwol. In het eerste werkpakket werden organische reststromen verwerkt tot onder andere biochar, chitine, vezels en CO2-meststof. Er werd vertrokken uit 5 lokale reststromen uit de land- en tuinbouw, agro-voedings- en visserijsector: plantenvezels, gebruikte teeltsubstraten, schaaldierafval, CO2 uit productie- en verbrandingsprocessen, en de houtige fractie van groenafval voor compost. De verwerkingsprocessen werden op punt gesteld en de bekomen producten werden uitvoerig getest. De bekomen informatie werd gebundeld in factsheets, en momenteel worden de bouwstenen in teeltsubstraten gemengd en in serreproeven gebruikt.

Op basis van deze ervaringen werd een beslissingsmodel uitgewerkt om aan te geven hoe reststromen kunnen verwerkt worden tot CO2 meststof en bouwstenen voor teeltsubstraten. In dit model zijn de mogelijke reststromen, verwerkingsprocessen en resulterende producten visueel voorgesteld. Daarnaast zijn alle factsheets over de processen beschikbaar, met handige informatie over het optimaal bereik van de reststroomeigenschappen, bewaringscondities, voorbehandeling, technische details over de verwerking en de eigenschappen van bekomen bouwstenen. Dit model vormt daarom voor elke specifieke situatie een hulpmiddel voor het selecteren van de meest optimale verwerkingstechniek. Neem zeker een kijkje op de Horti-BlueC website of raadpleeg de nieuwsbrief.

Project: Horti-BlueC
Looptijd: 2018-2021
Samenwerking: ECN-TNO, Université de lille, PCH - Proefcentrum Hoogstraten, National Institute of Agricultural Botany, Cato Engineering, ADAS UK Ltd., University of Portsmouth, AGARIS
Financiering: Interreg 2 Zeeën, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Antwerpen
Contact: bart.vandecasteele@ilvo.vlaanderen.be
Tweede nieuwsbrief: https://www.horti-bluec.eu