Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf september 2020

OPTIPLUIM: Optimale teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimveevoeding

De zoektocht naar alternatieve (lokale) eiwitbronnen die kunnen ingemengd worden in pluimveevoeder gaat continu verder. Het gebruik van overzeese geïmporteerde soja kan immers moeilijk duurzaam genoemd worden. Via een 4 jaar durende VLAIO-LA-traject wil ILVO, samen met partners Inagro en proefhoeve Bottelare (HOGENT/UGent) de Vlaamse akkerbouwers, pluimveehouders en veevoederindustrie handvaten aanreiken voor het gebruik van lokaal geteelde, eiwitrijke vlinderbloemige gewassen.

mengteelt OPTIPLUIMHet nadeel aan deze vlinderbloemige gewassen is dat ze veel anti-nutritionele factoren (ANF) bevatten waardoor ze nadelige effecten hebben op de prestaties van eenmagigen (zoals pluimvee). In een eerder onderzoeksproject werd reeds gekeken naar het effect van het inkuilen van mengteelten van vochtige peulvruchten en granen op deze ANF. Dit leverde enkele veelbelovende resultaten qua verwerking via inkuilen, maar meer uitgediepte kennis is vereist. Bovendien spitste het voorgaande project zich ook toe op biologisch pluimvee, terwijl OPTIPLUIM oplossingen wil aanreiken voor pluimvee in alle productiesystemen.

Er is nood aan het matchen van enerzijds de verwerking van de oogst van mengteelten en anderzijds het gebruik ervan bij leghennen en vleeskippen. Ook de valorisatie van de gewasresten zal in het project bestudeerd worden. Dit vezelrijke materiaal kan mogelijks een tweede eiwitbron opleveren na aerobe afbraak door witrotschimmels. In het kader van een ‘zero waste’-verhaal kan dit zeker een meerwaarde betekenen.

Verder zal bepaald worden of er mogelijke interacties zijn tussen het gebruik van een alternatieve eiwitbron en de kwaliteit van de dierlijke eindproducten of de stikstofexcretie door het pluimvee. Tot slot zullen ook duurzaamheidsanalyses uitgevoerd worden ter vergelijking van het gebruik van lokaal geproduceerde vlinderbloemige gewassen met soja (al dan niet lokaal geproduceerd).

Het finale doel is om verbeterstrategieën en adviezen in de praktijk te implementeren en het brede publiek te informeren over de bekomen kennis.

Agentschap innoveren en ondernemen

Project: OPTIPLUIM
Looptijd: 1 augustus 2020 – 31 juli 2024
Financiering: VLAIO – Vlaams Agentschap voor Innoveren en ondernemen
Partners: ILVO, Inagro, proefhoeve Bottelare (HOGENT/UGent)
Contact: marta.lourenco@ilvo.vlaanderen.be, evelyne.delezie@ilvo.vlaanderen.be