Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf mei 2020

De invloed van klimaatsverandering op voedingssystemen

ILVO volgt het internationaal onderzoek op over voedselzekerheid in een veranderend klimaat. Dat gebeurt binnen een Europees-Afrikaans-Zuid-Amerikaans netwerk dat socio-culturele, economische en omgevingsgevolgen in kaart brengt. Uiteindelijk doel is de verbetering van weerstand en dus het reduceren van de onvoorspelbaarheid van agro-voedingsproductie, het valoriseren van reststromen en verminderen van voedselverliezen.

FOSC

Het ERA-Net Cofund project FOSC (FOod System and Climate) wordt uitgevoerd in het kader van en ondersteund door de Europese netwerken FACCE-JPI, LEAP-AGRI en Belmont en heeft als onderwerp voedselzekerheid onder een veranderend klimaat. Het doel van het project is het opstarten van een sterk transnationaal, Europees-Afrikaans-Zuid-Amerikaans onderzoeks- en innovatie netwerk en het beter coördineren van onderzoeksprogramma’s.

De onderzoeksprojecten zullen resulteren in een betere kennis van de gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw- en voedselmarkten en het ontwikkelen van duurzame en veerkrachtige voedselwaardeketens in de context van veranderende voedselbehoeften en -patronen (diëten). De focus van het onderzoek ligt op het in kaart brengen van sociaal-culturele, economische en omgevingsgevolgen, de verbetering van weerstand en dus het reduceren van de onvoorspelbaarheid van agro-voedingsproductie, het valoriseren van reststromen en verminderen van voedselverliezen.

29 internationale partners uit 22 verschillende landen werken samen in dit FOSC netwerk. Verschillende activiteiten zullen worden georganiseerd zoals speciale outreach-evenementen en seminaries. ILVO is verantwoordelijk voor de opvolging, monitoring en impact assessment van de onderzoeksprojecten en de verspreiding van de onderzoeksresultaten via de website. Ook is ILVO mede-organisator van het finale seminarie over de onderzoeksresultaten.

Project: ERA-Net Cofund on Food Systems and Climate (FOSC)
Financiering: Horizon 2020
Looptijd: 2019 – 2024
Samenwerking: 29 partners uit 22 landen (Europees, Afrikaans en Zuid-Amerikaans)
Contact: sofie.deman@ilvo.vlaanderen.be, hendrik.deruyck@ilvo.vlaanderen.be, lieve.herman@ilvo.vlaanderen.be
Link: https://www.foscera.net/en/foscera.htm