Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf februari 2020

Microbioom als link tussen dieet en gezondheid: kennisplatform moet onderzoek versterken

Wat is de invloed van ons dieet op ziektes zoals diabetes, hart- en vaataandoeningen en darmkanker? En welke rol spelen onze darmbacteriën hierin? Om onderzoek naar de driehoek dieet – microbioom – gezondheid te versnellen, werd het internationale kennisplatform HDHL-INTIMIC opgericht.

varken

De relatie tussen ons dieet, het microbioom en het risico op chronische aandoeningen is op heden nog onvoldoende onderzocht. Binnen het kader van het versnellen, verder ontwikkelen en verhogen van de impact van het intestinaal-microbioom-onderzoek gerelateerd aan dieet en humane gezondheid, werd in mei 2019 het “HDHL-INTIMIC Knowledge Platform on Food, Diet, Intestinal Microbiomics and Human Health” (KP Intestinal Microbiomics - INTIMIC)” opgericht binnen het “Joint Programming Initiative a Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL)”. Het kennisplatform heeft als doel om transnationale en multidisciplinaire samenwerkingen en netwerking te bevorderen. Dat gebeurt door het bundelen van bestaande onderzoeksgegevens over voeding en gezondheid, ook binnen aanverwante studiedomeinen zoals metabolomics en dierlijke modelsystemen (zoals varkens op ILVO). Deze informatie wordt vindbaar en toegankelijk gemaakt, en herbruikbaar door en voor de onderzoeksgemeenschap. Ook stakeholders worden in de loop meegenomen: zij krijgen toegang tot diepgaande informatie.

Het kennisplatform identificeerde alvast enkele dringend aan te pakken onderzoeksonderwerpen, namelijk de rol van het microbioom vanaf jonge leeftijd, bij het ouder worden, en bij de subklinische en klinische manifestatie van ziektes.

Project: HDHL INTIMIC
Looptijd: 2019 - 2021
Financiering: H2020
Samenwerking: 50 partners uit Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Italië, Frankrijk, Spanje, en Israël
Contact: marc.heyndrickx@ilvo.vlaanderen.be
Link: https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/projects/research-area-supported-project/report/137?p=1