Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf februari 2020

INTROSECT: binnenkort een zespotige veestapel?

Het kweken van insecten wordt beschouwd als een nieuwe, uitdagende landbouwactiviteit. Maar wat is mogelijk op een bestaand landbouwbedrijf? Welk insect gedijt het best in een bestaande ruimte? Welke aanpassingen zijn nodig en welke moeilijkheden worden ervaren bij deze kweek? INTROSECT zoekt het uit.

Introsect

In het VLAIO-LA traject INTROSECT proberen partners Inagro, ILVO, VIVES, KULeuven/Thomas More en Nationale Proeftuin voor Witloof een antwoord te geven op een hoop prangende vragen ivm opstarten van / omschakelen naar insectenkweek. Tijdens het project zullen landbouwers die interesse hebben in een gedeeltelijke of volledige omschakeling naar de professionele insectenkweek begeleid worden tijdens de effectieve opstart van deze uitdagende activiteit. De opgedane ervaringen zullen worden vertaald in een insectenbarometer. Via deze tool kunnen ook andere landbouwers nagaan of hun bedrijf in aanmerking komt voor deze nieuwe landbouwactiviteit.

Met INTROSECT wil het consortium een aanzet geven om het kweken van insecten te introduceren als landbouwactiviteit in de primaire sector door de toenemende vraag naar biomassa van insecten te combineren met de zoektocht van landbouwers naar nieuwe landbouwactiviteiten.

Project: INTROSECT
Looptijd: 2019 - 2023
Financiering: VLAIO
Samenwerking: Inagro, VIVES, KULeuven/Thomas More, Nationale Proeftuin voor Witloof
Contact: Evelyne.Delezie@ilvo.vlaanderen.be