Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2019

Besparen op eiwit. Efficiënter benutten van voedereiwit voor runderen als antwoord op verstrengde klimaat- en milieuwetgeving

Eiwitbesparing via verbetering van de ruwvoederkwaliteit, via precisievoeding en via efficiëntere koeien, dat is het drievoudige doel van project EKOPTI. Die eiwitbesparing moet ten goede komen aan het milieu – via reductie van emissies en verlaagde klimaatimpact -, en moet besparingen opleveren voor landbouwbedrijven.

voedereiwitHet project EKOPTI staat voor Eiwit en Koe OPTImaliseren. We mikken op het efficiënter benutten van het voedereiwit door rundvee. Concreet focussen we op het verbeteren van de eiwitkwaliteit van zelf geteelde voeders, het ontwikkelen van eiwitbesparende voederstrategieën via precisievoeding en het verbeteren van de voederefficiëntie en eiwitbenutting door optimalisatie van de penswerking. Tegelijk onderzoeken we hoe we hierdoor - op een economische manier - de stikstof en fosforexcreties en -emisies naar het milieu kunnen beperken.

We zetten in totaal drie ILVO-dierproeven op, en zeven specifieke cases op praktijkbedrijven. Telkens brengen we het effect van eiwitbesparende strategieën in kaart, op het vlak van dierprestaties, productie, eiwitbesparing, voederefficiëntie, kostenefficiëntie en milieu- en klimaatimpact. De proeven en praktijkcases verdelen we over drie: eiwitbesparing door optimalisatie ruwvoederkwaliteit, eiwitbesparing door precisievoeding en eiwitbesparing door efficiëntere koeien. We voeren een fosfaatscan uit en evalueren elke onderzochte strategie op zijn economische en ecologische meerwaarde. Via wetenschappelijke publicaties, demo- en studiedagen, discussiegroepen en praktijkfiches verspreiden we de verkregen kennis, zodat landbouwers en andere betrokken actoren de verbeterde praktijken kunnen toepassen.

We verwachten een daadwerkelijke economische impact op de volledige rundveesector, omdat er in de praktijk gevalideerde eiwitbesparende strategieën ter beschikking komen. Bedrijven die omwille van PAS ammoniakbesparende maatregelen moeten nemen vragen nu al naar dit soort kennis. EKOPTI bereidt de hele sector voor op mogelijke nieuwe wettelijke verplichtingen en vermijdt dat bedrijven alleen de inkrimping als antwoord hebben op een verstrengde klimaat- en milieuwetgeving.

Project: EKOPTI
Looptijd: 2020 - 2024
Financiering: VLAIO LA-traject
Samenwerking: Inagro
Contact: leen.vandaele@ilvo.vlaanderen.be, tine.vandenbossche@ilvo.vlaanderen.be