Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2017

Coastbusters: kustbescherming door aanleg van biogene riffen

“Kunnen we onze stranden tegen stormen beschermen met natuurlijke riffen?”, dat is de hamvraag binnen het project Coastbusters. De partners van het project onderzoeken hoe ze op een duurzame en snelle manier riffen kunnen aanleggen van zeewier, zeegras, schelpdieren en schelpkokerwormen, én hoe deze riffen een invloed hebben op onze kust.

mosselsDe Vlaamse overheid verricht al jaren zware inspanning om onze stranden te beschermen door deze op te hogen met aangevoerd zand. Zo wordt elk jaar meer dan 500.000 m³ zand aangevoerd ter bescherming tegen stormen. Maar dat zand gaat snel weer verloren. Bij de storm Dieter (jan 2017) bijvoorbeeld spoelde 1.5 miljoen ton zand weg. Opspuiten van zand, maar ook het bouwen van dijken en golfbrekers (door veranderingen in stromingspatronen) zijn geen duurzame oplossingen om onze kust te beschermen. Het project Coastbusters zoekt een alternatief onder de vorm van biogene riffen. Dit zijn natuurlijke structuren gevormd door mariene planten en/of dieren.

Het consortium onderzoekt de effecten van de aanleg van biogene riffen op kustbescherming. Deze natuurlijke structuren zorgen namelijk voor een reductie in golfwerking en stroming. Deze vorm van “building with nature” wordt reeds op verschillende locaties toegepast, maar de aanzet tot vorming en de verdere aangroei van deze riffen verloopt zeer traag. Het innovatieve aan Coastbusters is het gebruik van nieuwe technieken, waaronder aquacultuurmethoden, om deze riffen voldoende snel te laten aangroeien. Met het oog op duurzaamheid wordt voor sommige installaties biodegradeerbaar materiaal gebruikt. De effectiviteit van de riffen wordt geëvalueerd op basis van tests met zeewier, zeegras, schelpdieren, (oesters en mosselen) en schelpkokerwormen, in monocultuur of gecombineerd.

De soorten die gebruikt worden voor de aangroei van dergelijke biogene riffen zijn zo gekozen dat de gebruikte methodes met kleine modificaties bijna wereldwijd kunnen gebruikt worden. De ontwikkeling verloopt gefaseerd, van een literatuurstudie en inventaris van initiatieven tot productontwikkeling, labo-experimenten, kleinschalige substraattesten op locatie tot een grootschalige uitrol. In die laatste fase zullen de effecten op zandtransport en het leven op en rond deze biogene riffen geëvalueerd worden. Het onderzoek moet leiden tot een effectieve duurzame manier van kustbescherming, die ook commercieel kan toegepast worden.

Project: Coastbusters - Development of ecosystem based protection against coastal erosion
Looptijd: 2017 - 2020
Samenwerking: DEME, Jan de Nul, Sioen Industries, eCoast
Financiering: Agentschap Ondernemen
Contact: Daan.Delbare@ilvo.vlaanderen.be