Nieuwsgolf november 2018

In de startblokken

Bodempaspoort als nieuwe tool om landbouwpercelen duurzamer te managen

bodempaspoortILVO start met de opmaak van een soort ‘medisch dossier’ van zijn percelen. Alle bodemgegevens - teeltrotaties, bewerkingen en behandelingen, analyses, opbrengsten en omgevingscondities - worden erin samengebracht. Een dergelijke geïntegreerde dataset maakt een rijkere datamining mogelijk, die nieuwe inzichten kan opleveren op vlak van duurzaam en klimaatvriendelijk bodembeheer.

GLITCH! Hightech toepassingen voor een klimaatneutrale glastuinbouw.

glitchHet INTERREG project Glitch wil meer hightech ingang laten vinden in de glastuinbouw door in te spelen op het innovatieproces zelf. Telers, technologiebedrijven, onderzoeksinstellingen en klanten werken samen aan efficiëntere en duurzamere teeltsystemen en technieken. ILVO neemt in dit project de leiding voor een verdere ontwikkeling van klimaatneutrale glastuinbouw.Op naar gezonde hop. Detectie, identificatie en insleeproutes van Verticillium bij hop

HopbellenWelke schimmelsoorten van de groep Verticillium komen er voor in hopplanten en in de bodems waarop ze groeien, en zijn ze mild dan wel dodelijk voor de planten? En hoe kunnen we de schimmels opsporen en hun insleep vermijden? Dat zijn de hoofdvragen binnen VERTIHOP, een tweejarig project door ILVO en Inagro.Gezonde appelen, druiven en wortelen. Geoptimaliseerde geïntegreerde gewasbescherming voor nauwkeurige detectie en bestrijding van plantenziekten bij meerjarige gewassen en vollegrondsgroenten.

OptimaRuim 15 Europese partners, waaronder ILVO, gaan in het Horizon2020 project OPTIMA milieuvriendelijke, duurzame gewasbeschermingsstrategieën en applicatietoestellen uitwerken voor 3 typische Europese gewastypes: boomgaarden, wijngaarden en vollegrondsgroenten.

De Andere kip. Vermarkting van een alternatieve vleeskip vanuit een coöperatieve samenwerking

kipBegin 2018 ging het demonstratieproject ‘De Andere Kip’ van start. Daarbij demonstreren de projectpartners hoe in Vlaanderen een alternatieve vleeskip vanuit een coöperatieve samenwerking in de markt kan gezet worden. Doorheen het project wordt gewerkt rond management, diergezondheid, ketenontwikkeling, bedrijfseconomie en vermarkting.
Opvallende resultaten

Leven tussen windmolens. Milieueffecten van offshore windparken in de zachte sedimenten rond de windturbines.

windmolensTot nu toe werden geen rif-effecten of effecten van visserij-uitsluiting waargenomen in de zanderige zones tussen windturbines, dat blijkt uit de recente monitoringsresultaten naar vissen en ongewervelden in twee windparken. De soorten, die er leefden vóór de bouw van de windparken, domineren nog steeds de zachte sedimenten.


De kever in de aardappelberg. Detectie, bestrijdingsmaatregelen en impactstudie voor uitheemse Epitrix soorten in België.

aardappelen en keversEr is slechts een beperkt risico op insleep van de uitheemse en schadelijke aardvlooien Epitrix cucumeris en Epitrix papa vanuit besmette gebieden in Portugal en Spanje; dat blijkt uit de onderzoeksresultaten van ILVO, UGent, CRAW en PCA. Binnen het project DEPITRIM werden introductie- en vestigings-risicokaarten gemaakt, en werden aanbevelingen geformuleerd voor aardappelhandelaars en het FAVV voor de aanpak van uitheemse Epitrix soorten na vaststelling.

Nieuwe landbouwsystemen bieden antwoord op anonieme voedselconsumptie. Alternatieve voedselinitiatieven herstellen de connectie tussen voeding en maatschappij. Wordt dit het landbouwmodel van de toekomst?

alternatief landbouwsysteem UGentOns huidige landbouwmodel staat onder druk: we weten steeds minder waar ons voedsel vandaan komt en onder welke omstandigheden het geproduceerd werd. Producent en consument zijn anoniem voor elkaar geworden. Daar zoeken alternatieve voedselinitiatieven (AVI’s) een antwoord op. Het zijn kleinschalige, lokale initiatieven die nieuwe verbindingen zoeken tussen landbouw en maatschappij om tot een duurzaam landbouwmodel te komen. Het gaat bijvoorbeeld over initiatieven die voedselproductie combineren met andere maatschappelijke belangen, zoals sociale tewerkstelling of duurzame afvalverwerking.
Marlinde Koopmans onderzocht voor haar doctoraat aan de Universiteit Gent en ILVO wat deze initiatieven stimuleert, en wat hen net tegenwerkt. Daarvoor bestudeerde ze samen met haar collega’s 26 voedselinitiatieven in 12 landen, op één na allemaal Europees.

In de kijker

De eerste aquacultuurproducten uit projectgebied ‘Noordzee Aquacultuur’ zijn een feit én een succes: bijzonder smaakvolle Belgische mosselen

mosselsProject “Noordzee Aquacultuur” werpt verdere vruchten af: geslaagde samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfswereld.
Halle, 18 september 2018 – Vandaag werden de eerste Belgische mosselen uit het projectgebied “Noordzee Aquacultuur” (deelprojecten EDULIS en Value@Sea) geproefd én erg lekker bevonden. De verschillende partners van het onderzoeksproject, in aanwezigheid van Patricia De Clercq, Secretaris-Generaal Landbouw & Visserij en van Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer, kunnen trots terugblikken op een geslaagde samenwerking om voor het eerst op een geïntegreerde wijze mosselen te kweken in het Belgische deel van de Noordzee.

Colruyt Group pioniert samen met partners met biologische sojateelt in België

bio sojaPartners landbouwer Colembie, La vie est belle, Colruyt Group, ILVO en Inagro innoveren met lokaal geteelde biosoja.
Halle, 17 oktober 2018 - Colruyt Group pioniert samen met boer Simon Colembie uit Kruishoutem en de Brugse producent La vie est belle met lokaal geteelde, biologische soja. De partners worden hierin bijgestaan door kennisinstellingen ILVO en Inagro, die het potentieel van Belgische sojateelt onderzoeken. De toekomst ziet er alvast veelbelovend uit. Zo oogstte Colembie dit jaar voor het eerst een hectare biologische soja, meteen goed voor zo’n 2,5 ton sojabonen. De soja wordt door La vie est belle verwerkt tot twee sojaburgers en twee sojaspreads. Die liggen de eerste helft van volgend jaar in de rekken bij Bio-Planet, de biosupermarkt van Colruyt Group.

Beloftevolle toekomst van soja voor humane consumptie in België

oogst soja AlproVoor het tweede jaar op rij werd er met succes lokaal geteelde GGO-vrije soja voor humane consumptie geoogst in België. Vorig jaar werd de teelt van deze subtropische plant voor het eerst in ons land opgestart, en dit na 4 jaar grootscheeps onderzoek naar de mogelijkheden van sojateelt in ons klimaat, op initiatief van Arvesta, Alpro, ILVO, het Vlaams Departement Landbouw en Visserij en enkele pionierende Belgische landbouwers.
De resultaten voor dit jaar zijn meer dan beloftevol: de oppervlakte die met soja werd ingezaaid is ondertussen verdubbeld, meer landbouwers uit Vlaanderen en Wallonië sloten zich aan bij dit project en de kwaliteit van de soja is geschikt voor humane consumptie. Kortom, de sojateelt in België is klaar om te evolueren naar enkele duizenden hectares.

Agenda

beurzen najaar 2018ILVO toont expertise in diverse domeinen tijdens drie publieksevents dit najaar

Wat hebben Dag van de Landbouw, SuperNova en PIT met elkaar gemeen? Dat ILVO er zijn schouders onder zette met telkens een uitgekiend programma.

In de loop van november kan u nog deelnemen aan:

Film

Zuivellabo ILVO - NTV-reportage

In deze reportage zie je hoe op ILVO men lactose uit melk kan verwijderen.

En zie je hoe men kan bepalen van welk dier de melk in kaas of yoghurt afkomstig is ("authenticiteitsonderzoek").
ILVO-Demodag Melktaxi's

Maak kennis met 4 verschillende melktaxi's, gezien op de ILVO "Stalknechten" demodag in september 2018. Demo's van Melkmixer JFC, Holm & Laue Melktaxi 4.0, Urban Milkshuttle, en DeLaval CMM 200.