Nieuwsgolf februari 2019

In de startblokken

Thematisch netwerk rond hergebruik van stikstof en fosfor

Nutriman - EUTechnologieën, producten en praktijken voor hergebruik van stikstof en fosfor tot bij de landbouwers krijgen, dat is het doel van het Europese project NUTRIMAN. Die aanpak stimuleert de circulaire economie en garandeert een efficiënt gebruik door landbouwers, zowel vanuit economisch als milieukundig standpunt.


Bodemverdichting voorkomen en remediëren

traktorILVO, Inagro, Bodemkundige Dienst van België (BDB) en UGent gaan samen op zoek naar preventiemaatregelen tegen en oplossingen voor bodemverdichting in de landbouw. Via veldproeven en samenwerking met landbouwers, loonwerkers, machineconstructeurs en bandenfabrikanten willen ze tot efficiënte en haalbare oplossingen komen.


Bederfenzymen opsporen in rauwe melk

melkEen eerste stap naar de ontwikkeling van een snelle en eenvoudige methode voor controle van rauwe melk op hittebestendige bederfenzymen, dat is het resultaat van project PROMILK. Tijdens gekoelde bewaring van rauwe melk kunnen vóór het verwerkingsproces namelijk Pseudomonas bacteriën ontwikkelen, die hittebestendige enzymen produceren met negatieve effecten op smaak en stabiliteit van UHT-producten.Naar een hoger rendement door het verantwoord verlengen van de legperiode

eierenHet LEGLANGER-project wil leghennenhouders handvaten aanreiken om de legperiode van hennen op een verantwoorde manier te verlengen. Door het langer aanhouden tot een leeftijd van 100 weken kan de duurzaamheid en rendabiliteit op het leghennenbedrijf namelijk aanzienlijk stijgen. Knelpunten zoals een gereduceerde eischaal- en botkwaliteit, diergezondheid en welzijn moeten daarbij worden opgevangen.


Opmerkelijke resultaten

Hoe krijgen we agroforestry van de grond in Vlaanderen?

AgroforestryEr schuilt heel wat potentieel in agroforestry. Toch is de landbouwsector in Vlaanderen afwachtend. In haar doctoraat legt Lieve Borremans bloot welke barrières weggewerkt moeten worden en hoe we de opschaling van boslandbouw kunnen stimuleren. Biedt een Green Deal misschien soelaas?
Een rotte appel in de mand... De schimmel Penicillium expansum en het mycotoxine patuline in appels en afgeleide producten

rotte appelToevoeging van vitamine C aan troebel appelsap verhoogt de afbraak van het mycotoxine patuline, dat blijkt uit een pas afgerond project door ILVO en het Franse INRA. Het onderzoek richtte zich op de invloed van externe factoren op de groei van de patulineproducerende schimmel Penicillium expansum en op de productie van patuline. Ook de stabiliteit van patuline tijdens verwerking en bewaring van troebel appelsap werd onderzocht.In de kijker

ILVO voor Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

SDGIn 2017 heeft ILVO beslist om de Sustainable Development Goals of SDGs als overkoepelend raamwerk te nemen om zijn werking en maatschappelijke ambities scherp te houden. De SDGs zijn in de visietekst van ILVO ingeschreven als een belangrijke driver van het onderzoek.


ILVO, HOGENT en TRIAS bundelen krachten met Peruaanse boeren en onderzoekers rond aardappel-TUNTA’s

aardappel PeruILVO, HOGENT en TRIAS begeleiden een lokale Peruaanse landbouwcoöperatie en universiteit bij het optimaliseren van de semi-industriële productie van hun traditionele tunta’s – witte gevriesdroogde aardappelen die een belangrijke plaats innemen in het dagelijkse dieet van de lokale bevolking.
Door de klimaatverandering zijn de aardappelboeren in Kishuara (Peru) genoodzaakt de productie te verhuizen van de plateau’s in het Andesgebergte naar een kleine tunta-fabriek. Maar de eindkwaliteit van deze nieuwe tunta’s evenaart voorlopig niet die van de traditionele. ILVO en HOGENT bieden tijdens het 2 jaar durende Noord-Zuid VLIRUOS project OPTITUNTA hun expertise aan om de knelpunten in het productieproces op te lossen. Ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie TRIAS faciliteert.


Het Innovatiesteunpunt en ILVO zoeken straffe voorbeelden van samenwerking in landbouw, voeding en plattelandsontwikkeling

LIAISONEU Rural Innovation Contest van LIAISON gelanceerd – inschrijven kan tot 15 maart 2019
Gezocht: initiatieven uit België, Nederland en Luxemburg waarin landbouwers, onderzoekers, adviseurs, ondernemers, middenveldorganisaties enz. de krachten bundelen om een innovatief idee effectief te implementeren in de praktijk.
Ben jij of was jij recent betrokken bij zo’n initiatief? Schrijf je dan vóór 15 maart 2019 in op de EU Rural Innovation Contest van het Europese project LIAISON.
Een jury van experts selecteert uit alle inschrijvingen 15 Rural Innovation Ambassadors die in het najaar van 2019 in de bloemetjes worden gezet tijdens een prestigieuze award show in Brussel. Ze krijgen bovendien een video en gepersonaliseerd promomateriaal om meer ruchtbaarheid te geven aan hun project en zullen een rol spelen in het verdere verloop van LIAISON.

Aanlandplicht en teruggooiverbod in de EU visserij: gunstig effect op lange termijn mits correcte toepassing, zegt onderzoek.

BoekSinds 1 januari 2019 is de zogenaamde aanlandplicht in alle Europese visserijen in voege, na 4 jaar gefaseerde uitrol. Volgens ruim 100 mariene wetenschappers, onder wie specialisten van ILVO, is deze aanlandplicht wel degelijk in staat om zijn doel te bereiken, namelijk dat de visserijbestanden systematisch gezonder worden. “De maatregel hoeft voor de visserijsector op lange termijn niet te leiden tot erg zware meerkosten, maar de grote voorwaarde is dan dat iedereen de nieuwe regels correct naleeft.” In de controle op de naleving zien de onderzoekers momenteel zwakke plekken.
ILVO’s diagnosecentrum voor planten wordt eerste Europese referentielabo (EURL), in de discipline nematoden en bacteriën

DiagnosecentrumHet diagnosecentrum voor planten van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek mag zich behalve nationaal referentielaboratorium (NRL) nu ook een van de eerste Europese referentielabs voor schadelijke bacteriën en nematoden op planten noemen. Doel is om de methodologie voor een nauwkeurige en snelle detectie van ziekten en plagen op één lijn te brengen. De betrokken ILVO-medewerkers zullen onder meer richtlijnen moeten geven aan de plantgezondheidslabs in de EU over wat en hoe er voortaan best wordt getest.
De aanstelling past in de nieuwe Europese plantgezondheidswetgeving die de lidstaten vanaf eind 2019 moeten implementeren. Voor voeding en diergezondheid waren al langer Europese referentielabo’s aangesteld, maar voor plantgezondheid is dit nieuw. De Europese Commissie wil voortaan dus ook sterker inzetten op de plantgezondheid en op de fytosanitaire gezondheid van de agrovoedingsketen.

Agenda

GA