Nieuwsgolf december 2018

In de startblokken

Verhoogde bioveiligheid op vleeskuikenbedrijven ter reductie van Campylobacter

vleeskuikensVia eenvoudige bioveiligheidsmaatregelen de insleep van de Campylobacter bacterie in vleeskuikentomen verminderen, dat is het doel van CAMPREVENT. Deze maatregelen moeten uiteindelijk leiden tot een reductie in het aantal besmettingen bij de mens.
Kip met kastanjes? Kastanjetannines in pluimveevoeding om pluimveeprestaties en darmgezondheid te verbeteren.

kip met kastanjesWelke mechanismen zitten achter de gunstige werking van tannines op pluimveegezondheid en –productie? En hoe kunnen we die werking optimaliseren? ILVO, UGent en bedrijf Sanluc zetten proeven op met kastanjetannines voor leghennen en vleeskuikens.

Transitie naar agroforestry als klimaataangepast landbouwsysteem: project FarmLife

FarmLifeILVO gaat, in het kader van klimaatverandering en samen met 6 partners, op zoek naar nieuwe bedrijfsmodellen voor leefbare en veerkrachtige agroforestry systemen. Via uitwerking op pilootbedrijven, en de ontwikkeling van toolkits en opleidingen voor transitiemanagers, willen de projectpartners de transitie naar agroforestry ondersteunen.Chique Cichorium. Een nieuwe markt voor reststromen van witloof, andijvie en radicchio

witloofBij de productie en verwerking van de bladgroenten witloof, radicchio en andijvie en de industriële verwerking van cichorei voor de productie van inuline ontstaan er heel wat reststromen. Binnen het nieuwe project CichOpt willen Europese partners die reststromen opwaarderen tot ingrediënten van voeding en drankjes, en van cosmetica en biomaterialen.


Opmerkelijke resultaten

Lang leve de koe! Doelgericht verlengen van de levensduur van melkvee met het oog op klimaatmitigatie

koeEen verlaagde broeikasgasemissie met dezelfde hoeveelheid geproduceerde melk bereiken door een meer kennisgedreven en vrijwillig verbeterd bedrijfsmanagement. Dat is het doel van het demonstratieproject door ILVO, de Hooibeekhoeve en Inagro. Vind ons op Agriflanders!
Agroforestry met bomenrijen gunstig voor bodemkwaliteit en nuttige beestjes. Totale biomassaopbrengst positief.

agroforestry bomenrijEr is een nieuwe studie over de kwantitatieve effecten van ‘alley cropping’, een vorm van boslandbouw (agroforestry) waarbij men rijen bomen aanplant op de akker zodat alle bewerkingen met de gewone landbouwmachines nog mogelijk zijn. Doctoraatsonderzoeker Paul Pardon vergeleek percelen met volgroeide populieren en notelaars, percelen met jongere bomen en percelen zonder bomen.Bioboeren getuigen: plantaardige productie combineren met vlees- of legkippen.

bioboerenMeer en meer (bio)boeren zien de voordelen in van het combineren van een plantaardige productie met vlees- of legkippen. De kippen kunnen bijvoorbeeld scharrelen tussen fruitbomen, of op een grasklaverperceel dat mee opgenomen is in de vruchtwisseling. Maar naast voordelen zijn er aan die combinatie ook heel wat uitdagingen verbonden. Op ILVO loopt momenteel het onderzoeksproject Legcombio.


Film

Zwerfstromen in melkveestallen

Koeien die zich schichtig gedragen, zonder aanwijsbare oorzaak, kunnen last hebben van zwerfstromen (elektrische lekken) in de stal. Voor het eerst is er een officieel meetprotocol ontwikkeld om deze onzichtbare stressfactor op te sporen en vervolgens te kunnen elimineren.
In de kijker

ILVO oogst rubberpaardenbloem: win-win voor landbouw en industrie?

rubberpaardenbloemProduceert Europa binnenkort een kwalitatief hoogwaardig rubber uit de wortel van de rubberpaardenbloem? Het is realistisch, ook in Vlaanderen. Onderzoekers van ILVO zijn erin geslaagd de teelt van de rubberpaardenbloem succesvol op te schalen en in samenwerking met bedrijven stappen te zetten naar de ontwikkeling van een lokale rubberproductieketen.
Lessen geleerd uit 5 jaar Pilootprojecten Productief Landschap (PPPL). Manifest met 5 aanbevelingen voor succesvolle allianties tussen landbouw, landschap en ontwerp.
PPPLEen productief landschap met duurzame voedselproductie vergt investeringen in blauwe klimaatdiensten, transformatiebegeleiding voor landbouwers, voedselregisseurs die tijd en ruimte krijgen om actief aan openruimteprojecten en hun voedselverhaal te sleutelen, een kader voor agrarische herbestemming en ook het gebruik van stedelijke ruimte als productieve ruimte. Dat besluiten de initiatiefnemers in een manifest na 5 jaar Pilootprojecten Productief Landschap.


Handige infografieken over status van voor Belgische visserij belangrijke visbestanden

infografiek Atlantische kabeljauwOp de vooravond van de Raad van Europese visserijministers in december - waarop de visvangstmogelijkheden voor het jaar 2019 worden beslist - publiceren het Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) voor het eerst een reeks samenvattende infografieken over de visbestanden, die van belang zijn voor de Belgische vissersvloot. In één oogopslag en per soort staan er 3 indicatoren: (1) hoe wetenschappers de toestand van de bestanden van de soort inschatten, (2) hoe groot de aan België toegekende quota zijn, en (3) hoe groot de effectieve vangsten door Belgische vaartuigen waren in afgelopen jaar.

Experimentele Food Pilot in Melle breidt aanzienlijk uit: 200 m² extra ruimte voor innovatie in de Vlaamse agrovoedingsindustrie

opening demohal Food PilotDe Food Pilot van ILVO en Flanders’ FOOD in Melle krijgt er bovenop de bestaande 1.800 m² fabrieksruimte nog eens 200 m² flexibele demoruimte bij. Dit betekent een gevoelige uitbreiding van de pilot testing capaciteit en de bijbehorende dienstverlening in de Food Pilot. Bovendien wordt ook het toestellenpark uitgebreid, onder meer met nieuwe emulgeertechnieken. Daarmee zijn quasi alle bereidingstechnieken voor emulsies zoals sauzen, zuivel en vleesproducten voortaan beschikbaar in het gamma van de pilootfabriek. Lieve Herman (ILVO): “Dankzij deze uitbreidingen kan de Food Pilot nog beter zijn rol spelen als living lab voor de Vlaamse agrovoedingsindustrie.”
Inge Arents (Flanders’ FOOD): “Voor Flanders' FOOD is het belangrijk om te blijven investeren in infrastructuur die past bij de nieuwste tendensen in productontwikkeling.”

Agenda