Nieuws

Dierproeven volgens ethische code en transparant
In april 2016 heeft ILVO samen met 23 andere Belgische publieke en private de Verklaring ter ondersteuning van dierproeven in België en de transparantie erover ondertekend, van het “European Animal Research Association” (EARA).


30.01.2020 - ILVO-UGent persbericht

Gewasresten van maïs op de akker?

Evenwicht tussen koolstof in de bodem en grondstoffen voor de bio-economie beter berekenbaar na doctoraat. De wortelbiomassa van maïs draagt &n...
lees meer ...

28.01.2020 - Persbericht

Lokale teelt van quinoa in stroomversnelling

ILVO, Inagro en Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant werken samen met landbouwers en ketenpartners laatste obstakels voor opschaling weg. Op korte te...
lees meer ...

27.01.2020 - Nieuwtje

2020 is Internationaal Jaar van de Plantengezondheid

De Verenigde Naties roepen 2020 uit tot internationaal jaar van de plantengezondheid, om het grote publiek bewust te maken van het belang van gezonde ...
lees meer ...

14.01.2020 - Nieuwtje

ILVO zoekt leghennenstallen uitgerust met een P-4.3 stalsysteem met externe droogtunnel

De ILVO emissie-meetploeg bestaat reeds enkele jaren. Het doel van onze meetploeg is het meten van emissies uit stallen om zo betrouwbare en relevante...
lees meer ...

09.01.2020 - Nieuwtje

Iedereen nu aan de slag om onze Noordzee een duurzame toekomst te garanderen in 2050

Met de ‘Think Tank North Sea’ wordt gewerkt aan een breed gedragen langetermijnvisie 2050 voor het Belgisch deel van de Noordzee. Twee wer...
lees meer ...

06.01.2020 - Persbericht

Alles over precisielandbouw in de groenteteelt terug te vinden op het nieuwe kennisplatform "groentenprecies"

Langzaam maar zeker doen technieken rond precisielandbouw hun intrede in de Vlaamse land- en tuinbouw. Naast GPS sturing zijn ook bodemscans, gewasmet...
lees meer ...

Pagina 9 van 17Eerste   Vorige   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Volgende   Laatste